Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy nauczyciela psychologa w szkole podstawowej US-WYDZ-00-BKN-MPNP1
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Rimm S. B. Bariery szkolnej kariery. Dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? WSiP, Warszawa, 1994.

Dyrda B. Motywowanie do nauki twórczo uzdolnionych. W : Psychopedagogika działań twórczych red. K.J. Szmidt i M. Modrzejewska-Świgulska. - Kraków : Impuls, 2005.

Gardner, H. (2002). Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Poznań: Media Rodzina.

Kołodziejczyk, A., Czemierowska, E. Program wychowawczo – profilaktyczny "Spójrz Inaczej”

Szostak, S., Tabaka, A. Porozmawiajmy o agresji Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Rubikon 2004

Knez, R., Słonina, W. Saper czyli jak rozminować agresję. Program profilaktyczno-wychowawczy dla klas I-III gimnazjum oraz klasy I szkół ponadgimnazjalnych, Rubikon 2003

Moje dziecko wybiera karierę zawodową (2008). Paszkowska-Rogacz, A. (red.) Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Paszkowska – Rogacz A. 2004. Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, Warszawa: KOWEZiU

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa stanowi średnią z poszczególnych zadań przydzielanych do prezentacji na poszczególnych zajęciach w małych grupach.

Zakres tematów:

Projektowanie środowiska materialnego i wychowawczego lekcji. Organizowanie przestrzeni klasy szkolnej. Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień́ uczniów. Wspomaganie rozwoju poznawczego. Kształtowanie pojęć́, postaw, umiejętności praktycznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów i wykorzystywania wiedzy. Strukturyzacja wiedzy. Trudności w uczeniu się̨. Specyficzne trudności w uczeniu się̨ - profilaktyka, diagnoza, pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Sytuacje wychowawcze w toku nauczania. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych uczniów. Kształtowanie umiejętności współpracy uczniów. Budowanie systemu wartości i rozwijanie postaw etycznych uczniów. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych.

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące: dyskusja, gry dydaktyczne i inne metody symulacyjne.

Metody ćwiczeniowe: analizowanie i projektowanie elementów programów wychowawczych, poszukiwanie, gromadzenie i analiza narzędzi pracy wychowawczej – testy, wzory planów i programów działań psychologiczno- pedagogicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Turska 38/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.