Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy nauczyciela psychologa w szkolnictwie ponadpodstawowym US-WYDZ-00-BKN-MPNP2
Wykład (W) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Kowalik S. (red.)(2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Trempała J. (red.)(2011). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. PWN Warszawa.

Włodarski Z., Hankała A. (2004). Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.

Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (1994). Psychologia wychowawcza. PWN, Warszawa.

Bardziejewska M. (2005). Okres dorastania. Jako rozpoznać potencjał nastolatków? W: A. Brzezińska (red.) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.

Ziółkowska B. (2005). Okres dorastania. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. Brzezińska (red.) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.

Wadsworth, B. J. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. WSiP, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny końcowy obejmujący tematykę wykładów. Test obejmuje pytania zamknięte oraz pytania otwarte.

Zakres tematów:

Prawidłowości rozwojowe w kontekście aplikacji wiedzy psychologicznej w różnych obszarach nauczania i wychowania uczniów na III-IV etapie edukacyjnym.

Specyfika i prawidłowości uczenia się na III-IV etapie edukacyjnym. Charakterystyka głównych operacji umysłowych w uczeniu się.

Style poznawcze i strategie uczenia się a style nauczania. Zmiany w funkcjonowaniu poznawczym i społecznym w okresie dorastania oraz ich wpływ na styl uczenia się.

Nakład pracy i uzdolnienia w uczeniu się przedmiotu.

Wspomaganie w procesie adaptacji uczniów w nowym środowisku.

Specyficzne formy pracy z uczniem szkoły ponadpodstawowej (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne różnego typu).

Metody i zasady nauczania. Dobór metod nauczania. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące. Metoda projektów. Praca badawcza ucznia.

Organizacja pracy w klasie, praca w grupach. Indywidualizacja nauczania.

Kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w ramach prowadzenia zajęć.

Współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły I środowiskiem.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Turska 38/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.