Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy nauczyciela psychologa w szkolnictwie ponadpodstawowym US-WYDZ-00-BKN-MPNP2
Ćwiczenia (C) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Rimm S. B. (1994). Bariery szkolnej kariery. Dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? WSiP, Warszawa.

Gałązka K., Muzioł E.A. (2014). Model pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej. Wyd. Ośrodka Rozwoju Edukacji. Warszawa.

Dyrda B. (2005). Motywowanie do nauki twórczo uzdolnionych. W : Szmidt K.J. i Modrzejewska-Świgulska M. (red). Psychopedagogika działań twórczych. Wyd.Impuls, Kraków.

Pankowska D. (2008). Scenariusze godzin wychowawczych. Wychowanie a role płciowe. Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.

Wieczorek-Stachowicz M. (2007). Nastolatki i alkohol. Strategie profilaktyczne w szkole. Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Deptuła M. (red.) (2010). Profilaktyka w grupach ryzyka. Część 1: Diagnoza. Część 2: Działania. Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Dambach K.E. (2008). Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej. Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.Knez, R., Słonina, W. (2003). Saper czyli jak rozminować agresję. Program profilaktyczno-wychowawczy dla klas I-III gimnazjum oraz klasy I szkół ponadgimnazjalnych, Rubikon, Warszawa.

Paszkowska – Rogacz A. (2004). Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym. KOWEZiU, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci w grupach przygotowują program profilaktyczno-wychowawczy wybrany pośród tematów zaproponowanych przez prowadzącą i przeprowadzają go na zajęciach dla grupy pozostałych studentów. Przekazują program w postaci pisemnej pozostałym uczestnikom, w efekcie grupa zostaje wyposażona w warsztat pracy profilaktyczno- wychowawczej w zakresie wybranych problemów (np. rozwijanie kompetencji uczniów/nauczycieli, zapobieganie trudnościom wychowawczym, działania prewencyjne, profilaktyka, korekcja).

Student samodzielnie przeprowadza warsztat w grupie studentów.

Zakres tematów:

Projektowanie środowiska materialnego i wychowawczego lekcji. Organizowanie przestrzeni klasy szkolnej. Środki dydaktyczne: podręczniki, pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie.

Edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjnej.

Strukturyzacja wiedzy. Powtarzanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności.

Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień uczniów. Wspomaganie rozwoju poznawczego i społecznego. Wspomaganie rozwoju kariery edukacyjnej/zawodowej.

Kształtowanie pojęć, postaw, umiejętności praktycznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów i wykorzystywania wiedzy.

Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych uczniów.

Kształtowanie u uczniów umiejętności współpracy i negocjacji (konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych).

Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych.

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące: dyskusja, gry dydaktyczne i inne metody symulacyjne.

Metody ćwiczeniowe: analizowanie i projektowanie elementów programów wychowawczych, poszukiwanie, gromadzenie i analiza narzędzi pracy wychowawczej – testy, wzory planów i programów działań pedagogicznych i psychologicznych.

Samodzielne prowadzenie warsztatu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Turska 38/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.