Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Andragogika specjalna 12-OA-S1-3AS
Ćwiczenia (C) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

• znajomość treści omawianych na ćwiczeniach

• posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej

• skonstruowanie indywidualnego modelu zaspakajania potrzeb w zakresie permanentnego rozwoju dorosłej osoby niepełnosprawnej o sprecyzowanym zakresie niepełnosprawności (zaprojektowanie systemowego interdyscyplinarnego wsparcia osobie niepełnosprawnej ze szczególnych uwzględnieniem instytucji działających w środowiskach lokalnych na rzecz osób niepełnosprawnych; próba stworzenia własnego modelu w odniesieniu do konkretnych potrzeb człowieka z określonym rodzajem i głębokością niepełnosprawności; celem jest weryfikacja umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w konkretnej sytuacji praktycznej)

• 90% obecności na zajęciach (dozwolona jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

aktywny udział w zajęciach

• Wymagania edytorskie: czcionka 12-Times New Roman, z odstępami półtorej linii pomiędzy wierszami z pozostawieniem marginesu o szerokości 2,5 cm ze wszystkich stron. Tekst należy wyjustować. Piśmiennictwo umieścić w przypisie. Pełną treść piśmiennictwa zawierającą nazwisko autora (autorów) z pierwszą literą imienia, tytuł publikacji, wydawnictwo, miejsce i rok wydania należy sporządzić w alfabetycznym spisie autorów na końcu tekstu.

Zakres tematów:

• Rozwój i rodzaje instytucji podejmujących trud opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

• Aktualny stan andragogiki specjalnej w Polsce i na świecie oraz perspektywy rozwojowe.

• Dorosły człowiek niepełnosprawny w kontekście zmiany społecznej.

• Osobowość i powinności andragoga specjalnego – asystenta osoby niepełnosprawnej.

• Problemy integracji społecznej i normalizacji życia dorosłych osób niepełnosprawnych.

• Instytucje i organizacje wspomagające proces rehabilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych.

• Rehabilitacja zawodowa dorosłych osób niepełnosprawnych.

• Problemy życia seksualnego osób niepełnosprawnych.

• Role rodzinne osoby niepełnosprawnej.

• Role społeczne osoby niepełnosprawnej.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca z tekstem, prezentacja i analiza indywidualnych przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Czyż 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.