Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 12-PA-NI-N2-28S.1
seminarium (S) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Denzin N. K., Lincoln Y. S (red.): Metody badań jakościowych, t. 1 i 2. Warszawa 2009.

• Jemelniak D. (red.): Badania jakościowe. Podejście i teoria, t. 1 i 2. Warszawa 2012.

• Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań 2001.

• Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2000.

• Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2000.

• Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1999.

• Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2005.

• Rubacha K.: Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008.

• Zaczyński W.: Statystyka w pracy badawczej nauczyciela. Warszawa 1997.

• Angrosino M.: Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa 2010.

• Babbie E.: Podstawy badań społecznych. Warszawa 2009.

• Barbour R.: Badania fokusowe. Warszawa 2011.

• Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. Warszawa 1999.

• Charamaz K.: Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa 2009.

• Gnitecki J.: Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej. Zielona Góra 1993.

• Jakob G.: Wywiad narracyjny w badaniach biograficznych, [w:] D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.): Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Łódź 2003.

• Krzychała S., Zamorska B.: Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności. Wrocław 2008.

• Kubinowski D.: Jakościowe badania pedagogiczne. Lublin 2010.

• Miles M. B., Huberman A. M.: Analiza danych jakościowych. Białystok 2000.

• Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa 1985.

• Silverman D.: Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa 2008.

• Szumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice 1995.

Metody i kryteria oceniania:

• Student prezentuje usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki osób niepełnosprawnych, zna podstawowe założenia badawcze, potrafi konstruować koncepcje badawcze. Zna zasady kwerendy literatury, potrafi opracować teoretyczne podstawy badań, potrafi opracować koncepcję badań.

• Obecność studenta na zajęciach - aktywny udział w zajęciach

• Przedstawienie do oceny konkretnych rozdziałów pracy

Znajomość treści wykładów, ćwiczeń oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej i uzupełniające

Zakres tematów:

• Koncepcje badań osadzonych w paradygmacie pozytywistycznym.

• Koncepcje badań osadzonych w paradygmacie interpretatywnym.

• Kwerenda literatury

• Teoretyczne podstawy badań. Konstrukcja rozdziału.

• Cel i przedmiot badań pedagogicznych.

• Problem badawczy i pytania badawcze. Typy problemów, poprawność formułowania problemów. Aporemy badawcze.

• Hipotezy.

• Zmienne i wskaźniki.

• Dobór badanej grupy.

• Organizacja badań.

• Metody badań i techniki badań.

• Narzędzia badawcze.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: objaśnienie i/lub wyjaśnienie.

Metody problemowe: metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna z prezentacją materiału ilustracyjnego w formie multimedialnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ilona Fajfer-Kruczek, Magdalena Bełza-Gajdzica, Dorota Prysak 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.