Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia rozwoju i zachowania dzieci i młodzieży 12-PE-AR-S1-4ZRZ
Wykład (W) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Namysłowska I. (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo lekarskie PZWL 2012.

• Wolańczyk T., Komender J., Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL 2013.

• Bilikiewicz A. (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL 2004.

• Carson, R. C., Butcher, J. N., Mineka, S., Psychologia zaburzeń. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.

• Seligman M., Walker E., Rosenhan D., Psychopatologia. Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2001.

• Sęk H. (red.), Psychologia kliniczna. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.

• Cierpiałkowska L., Psychopatologia. Wydawnictwo naukowe Scholar 2012.

• Jarosz M. (red.), Podstawy psychiatrii. PZWL, Warszawa 1988.

• Jablow M., Na bakier z jedzeniem. Wydawnictwo GWP, 1998.

• Abraham S., Llewelyn-Jones D., Bulimia i anoreksja. Prószyński i S-ka, 2001.

• Sheldon H. Preskorn, Depresja-postępowanie w lecznictwie otwartym. Podręcznik dla lekarzy praktyków. Wydawnictwo TRIANGULUM, Wrocław 2004.

• Santorski J. (red.), Depresja, esencja i ciało. Wydawnictwo Santorski&Co, 1992.

• Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 (1997). Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”.

• Jaroszyński J., Zespoły zaburzeń psychicznych. Instytut Psychiatrii i Neurologii, 1994.

• Michael I. Levi, Zarys psychiatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu obejmujący dokładną/szczegółową znajomość zagadnień przedstawianych podczas zajęć oraz zawartych w literaturze obowiązkowej.

90% obecności na zajęciach (dozwolona jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

Zakres tematów:

1. Czynniki wpływające na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży oraz powstawanie zaburzeń: czynniki biologiczne (genetyczne), czynniki psychospołeczne w psychiatrii dzieci i młodzieży.

2. Zaburzenia rozpoczynające się w niemowlęctwie, wczesnym dzieciństwie i dzieciństwie do 6 roku życia:

- Niepełnosprawność intelektualna – obraz kliniczny N. w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim. Geneza, etapy patologizacji rozwoju, metody rewalidacji i psychoruchowego usprawniania osób n. umysłowo,

- całościowe zaburzenia rozwojowe: autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Retta, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi, zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwojowe,

- zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie,

- zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym,

- inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym.

3. Zaburzenia rozpoczynające się w wieku szkolnym: 7-10 rok życia:

- późne dzieciństwo – wiek szkolny: charakterystyka rozwoju emocjonalno-społecznego i rozwój moralny dziecka,

- specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka,

- specyficzne zaburzenia w rozwoju umiejętności szkolnych,

- specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych,

- zaburzenia tikowe.

4. Zaburzenia rozpoczynające się w okresie dorastania: 11-18 rok życia:

- adolescencja – wiek dorastania: rozwój psychiczny, fizyczny, poznawczy oraz emocjonalno-społeczny,

- zaburzenia odżywiania,

- depresja młodzieńcza.

5. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne rozpoczynające się w okresie dorastania.

6. Zaburzenia psychotyczne w okresie adolescencji.

7. Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży.

8. Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych: psychologiczna problematyka uzależnień dzieci i młodzieży:

- diagnostyka uzależnień,

- uzależnienie od alkoholu – objawy i leczenie,

- zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych – ostre zatrucie, zespół uzależnienia, zespół abstynencyjny, zaburzenia psychotyczne,

- zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (opiaty, kanabinole, leki nasenne i uspokajające, kokaina, substancje stymulujące, halucynogenne). Podstawowe objawy, działanie.

9. Etiopatogeneza, diagnostyka uzależnień, „nowe” rodzaje uzależnień występujących we współczesnym społeczeństwie.

10. Przemoc w rodzinie, maltretowanie fizyczne i wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży.

11. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. Czynniki psychiczne a zaburzenia somatyczne: zaburzenia narządów zmysłów, choroby układu nerwowego, infekcje, choroby endokrynologiczne, choroby układu oddechowego, choroby hematologiczne, wpływ choroby przewlekłej na rozwój dziecka.

12. Metody terapeutyczne w psychiatrii dzieci i młodzieży:

- psychoterapia psychoanalityczna dzieci i młodzieży,

- psychoterapia behawioralno-poznawcza dzieci i młodzieży,

- terapia rodzin, kryzys i interwencja kryzysowa w terapii dzieci i młodzieży.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna, film.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Szymon Godawa 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.