Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia 01-BI-S1-MIK04
Laboratorium (L) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Różalski A.: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wyd. U. Łódzkiego, Łódź, 2003.

2. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia Techniczna. Tom I Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

3. Kunicki-Goldfinger W.: Życie bakterii. WN PWN, Warszawa, 2005.

4. Schlegel H.: Mikrobiologia ogólna. WN PWN, Warszawa, 2003.

5. Błaszczyk M.K.: Mikrobiologia środowisk. WN PWN, Warszawa. 2010.

6. Baj J., Markiewicz Z.: Biologia molekularna bakterii. WN PWN, Warszawa, 2012.

7. Mrozowska J. (red): Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Wydaw. Polit. Śl. Gliwice, 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach. Dopuszcza się 2 usprawiedliwione nieobecności w semestrze.

UWAGA: W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą po wcześniejszym zgłoszeniu (co najmniej dzień wcześniej) tego faktu u prowadzącego zajęcia.

Nieobecność na zajęciach skutkuje koniecznością zaliczenia zagadnień teoretycznych z danego ćwiczenia u prowadzącego na pierwszych kolejnych zajęciach.

2. Prowadzenie kart pracy.

3. Przygotowanie do zajęć z zakresu tematycznego przewidzianego na dane ćwiczenie oraz posiadanie fartucha i własnych instrukcji (dostępne w sekretariacie Katedry p. A-29, a także na stronie WBiOŚ).

4. Zaliczenie wszystkich pisemnych kolokwiów oraz sprawdzianu praktycznego.

Uzyskanie dwóch ocen niedostatecznych z kolokwiów pisemnych

(lub kolokwium i sprawdzianu praktycznego) powoduje konieczność pisania kolokwium z całości materiału (wyznacza się tylko jeden jego termin).

Uzyskanie trzech lub więcej ocen niedostatecznych jest równoznaczne

z nieuzyskaniem zaliczenia z ćwiczeń i niedopuszczeniem do zdawania egzaminu.

Nieobecność na kolokwium/sprawdzianie praktycznym jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej (bez względu na przyczyny nieobecności i posiadane usprawiedliwienia).

5. Aktywność ciągła studenta w czasie laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0-1 gdzie:

1 – spełnienie wymagań merytorycznych

0 – wymagania merytoryczne ocenione negatywnie

bdb – 10 pkt; +db – 9 pkt; db – 8 pkt; +dst – 7 pkt; dst –6 pkt; ndst – poniżej 6 pkt.

6. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% + 1 możliwych do zdobycia punktów.

Zakres tematów:

Sterylizacja i dezynfekcja.

Techniki barwienia i mikroskopowania.

Morfologia i cytologia bakterii i drożdży.

Metabolizm bakterii.

Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje.

Mikroorganizmy wody i gleby.

Metody dydaktyczne:

Praca pod nadzorem prowadzącego – sporządzanie i obserwacja preparatów bakterii i drożdży, wykonywanie doświadczeń, omówienie i udokumentowanie wyników obserwacji, interpretacja uzyskanych wyników

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Zofia Piotrowska-Seget, Sławomir Borymski 39/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.