Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka II Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt 01-BI-S1-PLII06.4
Laboratorium (L) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Literatura specjalistyczna (głównie anglojęzyczne prace oryginale i przeglądowe) dobierane zgodnie ze specyfiką danej pracy licencjackiej.

Literatura uzupełniająca

Wybrane prace licencjackie prowadzone w Katedrze Histologii i Embriologii Zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

wymagania merytoryczne

Podstawowe wiadomości na temat metod badawczych stosowanych w katedrze i zasad prowadzenia hodowli zwierząt. Wykonanie kwerendy piśmiennictwa i napisanie pracy licencjackiej.

kryteria oceny

bdb – student samodzielnie przeprowadza proste analizy (pomiary i obserwacje) w laboratorium/hodowli. Wykonuje samodzielnie kwerendę piśmiennictwa w zakresie proponowanej pracy licencjackiej. Student dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik w biologii, biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

+ db -student z niewielką pomocą przeprowadza proste analizy (pomiary i obserwacje) w laboratorium/hodowli. Wykonuje samodzielnie kwerendę piśmiennictwa w zakresie proponowanej pracy licencjackiej. Student ma niewielkie problemy z dyskutowaniem możliwości wykorzystania poznanych technik w biologii, biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

db - student przeprowadza przy pomocy prowadzącego proste analizy (pomiary i obserwacje) w laboratorium/hodowli. Z pomocą prowadzącego wykonuje kwerendę piśmiennictwa w zakresie proponowanej pracy licencjackiej. Student nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik w biologii, biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

+ dst - student ma problemy z przeprowadzaniem prostych analiz (pomiarów i obserwacji) w laboratorium/hodowli. Z pomocą prowadzącego wykonuje kwerendę piśmiennictwa w zakresie proponowanej pracy licencjackiej. Student nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik w biologii, biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

dst – student ma duże problemy z przeprowadzaniem prostych analiz (pomiarów i obserwacji) w laboratorium/hodowli. Z dużą pomocą prowadzącego wykonuje kwerendę piśmiennictwa w zakresie proponowanej pracy licencjackiej. Student nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik w biologii, biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

ndst - student nie przeprowadza prostych analiz (pomiarów i obserwacji) w laboratorium/hodowli. Nawet przy pomocy prowadzącego nie potrafi wykonać kwerendy piśmiennictwa w zakresie proponowanej pracy licencjackiej. Student nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik w biologii, biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

Zaliczenie końcowe/praca licencjacka

Najpóźniej na ostatnich zajęciach studenci przedstawiają promotorowi pracę licencjacką.

Oceniane są: twórcze podejście do tematu pracy naukowej; jakość zgromadzonych materiałów źródłowych oraz stopień ich przetworzenia i wykorzystania; poprawność merytoryczna i formalna

bdb – student samodzielnie przygotowuje pracę licencjacką do której promotor nie ma większych uwag i zastrzeżeń.

+ db – student przygotowuje pracę licencjacką do której promotor ma tylko niewielkie uwagi formalne.

db – student przygotowuje pracę licencjacką do której promotor ma uwagi formalne.

+ dst – student przygotowuje pracę licencjacką do której promotor ma liczne uwagi formalne oraz niewielkie uwagi merytoryczne.

dst – student przygotowuje pracę licencjacką do którego promotor ma liczne uwagi formalne i merytoryczne.

ndst – student nie przygotowuje pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

W zależności od tematyki przewidywanej pracy licencjackiej – kontynuowanie prowadzonych prostych analiz (pomiarów) w laboratorium i sporządzanie dokumentacji lub opcjonalnie dalsze prowadzenie hodowli i sporządzanie odpowiednich raportów.

Wykonanie kwerendy piśmiennictwa w zakresie proponowanej pracy licencjackiej.

Przygotowanie pracy licencjackiej.

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Weronika Rupik 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.