Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki histochemicznei i immunocytochemiczne 01-BT-S2-2BT-24
Laboratorium (L) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Zabel M. Immunocytochemia. PWN, Warszawa, 1990.

2. Kurczyńska E., Borowska-Wykręt D. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007.

3. Naish S.J., Boenisch T., Farmilo A.J., Stead R.H. Immunochemical staining methods. Dako Corporation, Carpinteria, California, USA, 1989.

4. Starz H. Immunohistochemistry on paraffin sections. Git Verlag GmbH, Darmstadt, 1991.

5. Dykstra M.J. Biological electron microscopy. Theory, techniques and troubleshooting. Plenum Press, New York & London, 1992.

6. Bagiński S. Technika mikroskopowa. PWN. 1965.

7. Wędzony M. Mikroskopia fluorescencyjna dla botaników. Kraków, 1996.

8. Wróbel B., Zienkiewicz K., Smoliński D.J., Niedojadło J., Świdziński M. Podstawy mikroskopii elektronowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005.

9. Litwin J.A., Gajda M. Podstawy technik mikroskopowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011.

10. Zhu L., Chun J. Apoptosis detection and assai methods. Biotechniques Books, Eaton Publishing, 1998.

11. Broda B. Metody histochemii roślinnej. PZWL, Warszawa, 1971.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawozdanie pisemne z pracy laboratoryjnej

Na każdych zajęciach laboratoryjnych studenci będą wypełniali odpowiednie karty pracy lub przygotowywali sprawozdanie pisemne (na podstawie obserwacji i notatek z przeprowadzonych obserwacji).

bdb – student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą technik histochemicznych wykorzystywanych w analizie tkanek roślinnych i zwierzęcych, wykazuje znajomość najnowszych technik analizy tkanek, klasyfikuje i zbiera dane w trakcie wykonywania reakcji histo- oraz immunohistochemicznych, dokonuje interpretacji danych oraz wyników przeprowadzonych reakcji, potrafi posługiwać się zasadami wnioskowania przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą tkanek;

db - student posiada podstawową wiedzę dotyczącą technik histochemicznych wykorzystywanych w analizie tkanek roślinnych i zwierzęcych, wykazuje znajomość wybranych spośród najnowszych technik analizy tkanek, zbiera dane, jednak wykazuje problemy z klasyfikowaniem danych w trakcie wykonywania reakcji histo- oraz immunohistochemicznych, dokonuje interpretacji danych oraz wyników przeprowadzonych reakcji, próbuje wyciągać wnioski przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą tkanek;

dst - student posiada podstawową wiedzę dotyczącą technik histochemicznych wykorzystywanych w analizie tkanek roślinnych i zwierzęcych, jednak wykazuje problemy ze znajomością wybranych spośród najnowszych technik analizy tkanek, zbiera, wykazuje także problemy z klasyfikowaniem danych w trakcie wykonywania reakcji histo- oraz immunohistochemicznych, dokonuje interpretacji danych oraz wyników przeprowadzonych reakcji przy pomocy osoby prowadzącej zajęcia, próbuje wyciągać wnioski przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą tkanek przy pomocy osoby prowadzącej;

ndst - student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej technik histochemicznych wykorzystywanych w analizie tkanek roślinnych i zwierzęcych, nie wykazuje znajomości żadnych spośród najnowszych technik analizy tkanek, wykazuje problemy z klasyfikowaniem danych w trakcie wykonywania reakcji histo- oraz immunohistochemicznych, nie potrafi interpretować danych oraz wyników przeprowadzonych reakcji, nie próbuje wyciągać wniosków przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą tkanek.

Na każdych zajęciach laboratoryjnych studenci będą wypełniali odpowiednie karty pracy lub przygotowywali sprawozdanie pisemne (na podstawie obserwacji, dyskusji i notatek z przeprowadzonych obserwacji).

Ocena ciągła umiejętności praktycznych

Na każdych zajęciach osoba prowadząca będzie oceniała umiejętności praktyczne studenta: umiejętność posługiwania się mikroskopem, ocena jakości reakcji oraz preparatów wykonanych przez studenta, ocena umiejętności identyfikowania obserwowanych na preparatach struktur.

bdb – student klasyfikuje i zbiera dane w trakcie wykonywania reakcji histo- oraz immunohistochemicznych, stosuje zaawansowane techniki analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych, samodzielnie przeprowadza barwienia histo- oraz immunohistochemiczne, dokonuje interpretacji danych oraz wyników przeprowadzonych reakcji, ocenia zastosowanie praktyczne poznanych metod histochemicznych;

db - student jedynie zbiera dane w trakcie wykonywania reakcji histo- oraz immunohistochemicznych, stosuje wybrane techniki analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych, przeprowadza barwienia histo- oraz immunohistochemiczne przy pomocy osoby prowadzącej zajęcia, dokonuje interpretacji danych oraz wyników przeprowadzonych reakcji, próbuje oceniać zastosowanie praktyczne poznanych metod histochemicznych;

dst - student wykazuje problemy w zbieraniu danych w trakcie wykonywania reakcji histo- oraz immunohistochemicznych, wykazuje problemy w stosowaniu podstawowych technik analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych, próbuje przeprowadzać barwienia histo- oraz immunohistochemiczne, jednak tylko przy pomocy osoby prowadzącej zajęcia, próbuje interpretować wyniki przeprowadzonych reakcji, wykazuje problemy z oceną zastosowań praktycznych poznanych metod histochemicznych;

ndst - student wykazuje problemy w zbieraniu danych w trakcie wykonywania reakcji histo- oraz immunohistochemicznych, wykazuje problemy w stosowaniu podstawowych technik analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych, nie potrafi przeprowadzać barwień histo- oraz immunohistochemiczne, nawet przy pomocy osoby prowadzącej zajęcia, nie próbuje interpretować wyników przeprowadzonych reakcji, nie potrafi ocenić zastosowań praktycznych poznanych metod histochemicznych.

Zakres tematów:

1. Reakcje histochemii klasycznej w analizie tkanek zwierzęcych.

2. Reakcje histochemii enzymów w analizie tkanek zwierzęcych.

3. Immunohistochemia – reakcje bezpośrednie i pośrednie.

4. Detekcja śmierci komórkowej wybranymi metodami histochemicznymi.

5. Wykorzystanie przeciwciał dla potrzeb transmisyjnej mikroskopii elektronowej .

6. Histochemia ściany komórkowej

7. Immunohistochemia apoplastu.

8. Histo- i immunohistochemiczne metody lokalizacji cytoszkieletu komórek roślinnych

9.Reakcja GUS w histochemii roślinnej

10. Fluorescencyjne metody analizy komunikacji symplastowej

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Rost-Roszkowska 14/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Rost-Roszkowska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.