Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i terapia logopedyczna 06-PE-EWP-S1-24
Ćwiczenia (C) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Antos D., Demel G., Styczek I., Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, WSiP, Warszawa 1978.

2. Biomedyczne podstawy logopedii, red. S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska – Brey, Gdańsk 2014

3. Demel G., Elementy logopedii, WSiP, Warszawa 1987.

4. Demel G., Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa 1978.

5. Gałkowski T., Jastrzębowska J., Logopedia, Opole 1999.

6. Gruba J., Polewczyk I., Wybrane zagadnienia logopedyczne część I sz, ż, cz, dż, Gliwice, 2003.

7. Jastrzębowska J.: Podstawy wiedzy o logopedii. Opole 1995.

8. Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Wyd. Lubelskie, Lublin 1970,1977.

9. Kania J.T., Szkice logopedyczne, WPIS, Warszawa 1982.

10. Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin 2012.

11. Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska – Brey, Gdańsk 2012.

12. Polewczyk Irena, Diagnozowanie i stymulowanie percepcji słuchowej dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

13. Polewczyk Irena, Dziecko z CAPD (Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego ) w szkole – strategie diagnostyczne i terapeutyczne, [w:] J. Skibska (red.), Dziecko z wadą słuchu oraz Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD), Wydawnictwo Libron Kraków 2014

14. Rocławski B., Poradnik fonetyczny dla nauczycieli, WSiP, Warszawa 1981, 1986.

15. Rocławski B., red. Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk 1991.

16. Rocławski B., Słuch fonemowy i fonetyczny, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1991.

17. Rodak H., Terapia dziecka z wadą wymowy, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa1994.

18. Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, WSiP, Warszawa1981.

19. Sawa B., Dzieci z zaburzeniami mowy, WSiP, Warszawa 1990.

20. Styczek I., Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, WSiP, Warszawa 1985.

21. Styczek I., Logopedia, PWN, Warszawa 1981.

22. Tarkowski Z., Jąkanie wczesnodziecięce, WSiP, Warszawa 1992.

23. Minczakiewicz E., Mowa – rozwój, zaburzenia, terapia, WSP, Kraków 1997.

24. Wprowadzenie do logopedii, G. Gunia, V. Lechta, Kraków 2011.

Metody i kryteria oceniania:

ocena poziomu znajomości literatury, aktywności oraz wykonanej pracy zaliczeniowej.

Zakres tematów:

Tematyka ćwiczeń:

1. Rozwój mowy dziecka w aspekcie fonetycznym i fonologicznym – okres prenatalny i postnatalny. Opóźniony rozwój mowy SORM i NORM.

2. Dyslalia – definicje, objawy, rodzaje i przyczyny. Podział dyslalii w oparciu o kryterium przyczynowe i objawowe. Formy realizacji dźwięków w dyslalii wg Kanii.

3. Badanie mowy i wymowy, omówienie testu PTL.

4. Słuch fonologiczny i fonetyczny dziecka (wytłumaczenie pojęć)– rodzaje testów.

5. Ćwiczenia ortofoniczne – podział i przykłady ćw. wg E. Sachajskiej.

6. Zajęcia diagnostyczne w przedszkolu.

7. Terapia dyslalii – metody i etapy pracy logoterapeutycznej.

8. Konstruowanie zajęć profilaktycznych i korekcyjnych z wykorzystaniem ćwiczeń ortofonicznych. Organizacja zespołów korekcyjnych. Współpraca ze specjalistami.

9. Uszkodzenie słuchu – rodzaje, wczesna diagnoza, przyczyny, terapia – praca nauczyciela z dziećmi głuchymi.

10. Afazja dziecięca i dyzartria – przyczyny, objawy, diagnoza, terapia.

Metody dydaktyczne:

analiza literatury i indywidualnych przypadków, dyskusja,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Irena Polewczyk 105/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.