Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MODUŁ A ZWIĄZANY ZE SPECJALNOŚCIĄ - ANALIZA LEKÓW 0310-CH-S1-ALK
Laboratorium (L) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. Atkins Peter, William Atkins, Peter William, Chemia Fizyczna rozdział 18

2. Günter Gauglitz and Tuan Vo-Dinh, Solid-state NMR, in Handbook of Spectroscopy, volume: Methods 2: NMR Spectroscopy, Wiley-VCH, Weinheim (2003).

3. L.A. Kazicyna, N.B. Kuplerska, Metody spektroskopowe wyznaczania struktury związków organicznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1976

4. Arct, J. Chatizow, M. Floryńska, K. Prystupa, B. Przybyszewska-Kujawa, Encyklopedia kosmetyki, Oficyna wydawnicza SPAR, Warszawa 1996.

5.M. Molski, Chemia Piękna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

6.M. Iwan, R. Kurpiel-Gorgol, Z. Rzączyńska, Podstawy chemii w ćwiczeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2006.

7.A. Marzec, Chemia Kosmetyków, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2009.

8.J. McMurry, Chemia organiczna, PWN Warszawa 2000.

9.G. Patrick, Chemia leków, PWN Warszawa 2008.

10.E. Pawełczyk, Z. Płotkowiak, M. Zając, Chemiczna analiza leków, Państwowy Zakład Wydawnictw lekarskich, Warszawa 1981.

11.Farmakopea Polska IX (Tom I-II, 2011 rok), na podstawie Ph. Eur. 7 i jej suplementów

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Laboratorium:

Ocena stanowi średnią ze sprawozdań z odbytych ćwiczeń. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Metody dydaktyczne:

Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy podanej na wykładzie.

Konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 10:30, sala 70
Andrzej Kita, Jacek Nycz, Barbara Szpikowska-Sroka, Anna Pałka, Ewa Schab-Balcerzak 7/12 szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 10:30, sala 70
Andrzej Kita, Jacek Nycz, Barbara Szpikowska-Sroka, Anna Pałka, Ewa Schab-Balcerzak 4/12 szczegóły
3 co drugi czwartek (parzyste), 13:00 - 15:30, sala 70
Andrzej Kita, Jacek Nycz, Barbara Szpikowska-Sroka, Anna Pałka, Ewa Schab-Balcerzak 11/12 szczegóły
4 co drugi czwartek (parzyste), 13:00 - 15:30, sala 70
Andrzej Kita, Jacek Nycz, Barbara Szpikowska-Sroka, Anna Pałka, Ewa Schab-Balcerzak 9/12 szczegóły
5 co drugi czwartek (parzyste), 8:00 - 10:30, sala 70
Andrzej Kita, Jacek Nycz, Barbara Szpikowska-Sroka, Anna Pałka, Ewa Schab-Balcerzak 10/12 szczegóły
6 co drugi czwartek (parzyste), 8:00 - 10:30, sala 70
Andrzej Kita, Jacek Nycz, Barbara Szpikowska-Sroka, Anna Pałka, Ewa Schab-Balcerzak 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych - Bud. Gł. Inst. Chemii (Katowice, ul. Szkolna 9)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)