Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium (cz.2) 06-PE-R-S2-13.1
seminarium (S) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Gnitecki J.: Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych, t.1 i 2. Wydawnictwo UAM, Poznań 2007

Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. WSiP, Warszawa 2000

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009

Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009

Maszke A.W.: Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. Wydawnictwo UR, Rzeszów 2004

Nowak S.: Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa 1985

Palka S.: Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. GWP, Gdańsk 2006

Palka S.: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Wydawnictwo UJ, Kraków 1998

Palka S. (red.): Podstawy metodologii badań w pedagogice. GWP, Gdańsk 2010

Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 2001

Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1995

Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela. WSiP, Warszawa 1995

Metody i kryteria oceniania:

Ocena semestralna wystawiana będzie na podstawie ocen cząstkowych uzyskiwanych przez studenta za przygotowanie teoretycznej i metododologicznej części pracy dypolomowej. Elementem uwzględnianym w ocenie będzie również dotrzymywanie przez studenta wyznaczonych terminów oraz jego systematyczny udział w konsultacjach seminaryjnych.

Zakres tematów:

- przygotowanie i omówienie przez studentów planu teoretycznej części pracy dyplomowej

- kwerenda literatury przedmiotu

- przygotowanie przez studentów ostatecznej wersji teoretycznej części pracy dyplomowej

- przygotowanie i omówienie przez studentów planu metodologicznej części pracy dyplomowej

- kwerenda literatury, konsultacja problemów badawczych

- przygotowanie przez studentów ostatecznej wersji metodologicznej części pracy dyplomowej

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Teresa Wilk 8/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Bernasiewicz 10/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Jarosz 10/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.