Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji polonistycznej w edukacji wczesnoszkolnej cz.1 06-PE-EWP-N1-05
Ćwiczenia (C) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bogdanowicz M.: Metoda Dobrego Startu. Gdańsk 2005.

2. Brzezińska A.: Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania. Poznań 1987.

3. Cieszyńska J.: Nauka czytania krok po kroku. Kraków 2005.

4. Handzel Z.: Dyktanda graficzne. Gdańsk 2010.

5. Kościowa M.: Moje metody pracy w klasie pierwszej. Warszawa 1991.

6. Kita M.: Test wiedzy o języku polskim. Warszawa 2001.

7. Majchrzak I.: Wprowadzenie dziecka w świat pisma. Warszawa 1995.

8. Zakrzewska B.: Kombinatoryka wyrazowa. Gdańsk 2010.

9. Zakrzewska B.: Kombinatoryka zdaniowa. Gdańsk 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci przygotują pracę zaliczeniową pisemną Konspekt z zakresu edukacji polonistycznej dla klasy I . Zapoznają się z literaturą przedmiotu, przygotowują się systematycznie do kolejnych tematów ćwiczeń, biorą udział w dyskusjach, wykonują zadania grupowe zadane przez prowadzącego, np. oceniają pismo dziecięce, rysują dyktanda graficzne, przygotowują test do badania umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu.

W pracach pisemnych studentów zastosowana będzie następująca skala ocen:

bardzo dobry - praca w pełni samodzielna, oparta na literaturze przedmiotu, nieobejmująca materiałów internetowych; student potrafi dobrać odpowiednie metody, formy i środki dydaktyczne do realizacji zakładanych celów,

twórczo wykorzystać poznane wzorce;

dobry - praca samodzielna, student potrafi dobrać odpowiednie metody, formy i środki dydaktyczne do realizacji zakładanych celów;

dostateczny - praca samodzielna, lecz częściowo oparta o źródła internetowe i komentarze metodyczne nauczycieli;

niedostateczny - praca niesamodzielna lub zawierająca rażące błędy metodyczne.

Zakres tematów:

1. Cele i treści polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej. Charakterystyka wybranych programów wychowania przedszkolnego oraz z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

2. Determinanty aktywności werbalnej dziecka rozpoczynającego edukację początkową w klasie I.

3. Gotowość do nauki czytania i pisania - analiza ćwiczeń rozwijających gotowość psychomotoryczną.

4. Metody początkowej nauki czytania: metoda analityczna, syntetyczna, analityczno - syntetyczna, globalna.

5. Metody eksperymentalne wspomagające naukę czytania i pisania: Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metoda glottodydaktyczna B. Rocławskiego, metoda odimienna I. Majchrzak, metoda globalna G. Domana, metoda sylabowa J. Cieszyńskiej.

6. Rozumienie czytanego tekstu według J. Bałachowicz - ćwiczenia w samodzielnym konstruowaniu pytań do analizy tekstu.

7. Gry i zabawy rozwijające umiejętność czytania.

8. Dramatyzacje w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej w klasie I.

9. Modelowanie dźwiękowej struktury wyrazu - zabawy z alfabetem ruchomym.

10. Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym - ocena tekstu na poziomie graficznym. Rozwijanie sprawności grafomotorycznych uczniów najmłodszych.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, metoda uczenia się we współpracy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Mnich 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)