Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Multimedia 13-GR-SM-MUL2
Ćwiczenia (C) semestr letni 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Nie istnieje stała lista lektur, prowadzący na bieżąco podają i aktualizują literaturę.

Metody i kryteria oceniania:

Wystawiana jest jedna ocena końcowa modułu (czyli semestralna). Ocena ustalana przez wszystkich prowadzących na podstawie prezentacji lub pokazu lub wystawy przygotowanej przez studenta pracy.

Ocenie podlega wykonana i zaprezentowana w określonej przestrzeni praca/projekt prezentująca świadomość artystyczną i umiejętności warsztatowe studenta, aktywność, pomysłowość w tworzeniu koncepcji i realizacji własnego dzieła, ukazująca logikę twórczego myślenia studenta, jego możliwości intelektualne i kreacyjne, umiejętność pełnego przygotowania pracy do pokazu jak też werbalne umiejętności autoanalizy i autorefleksji. W ocenie uwzględnia się proces powstawania pracy: projekty, źródła inspiracji, wypowiedzi autora, udział w dyskusji.

Zakres tematów:

Praca multimedialna (do wyboru: wideo-art, wideoinstalacja, performance dokamerowy, animacja, obiekt interaktywny (forma interaktywna) na jeden z tematów:

1. "Ożywienie martwej natury" - praca z wykorzystaniem animacji poklatkowej lub innej metody rejestracji odnoszącej się do własnego rozumienia tematu.

2. "Sąsiedztwo" - dwu- lub wielokanałowy film wideo lub wideo instalacja odnosząca się do wybranego fragmentu rzeczywistości lub własnego rozumienia tematu.

3."Temat wolny" - autorska propozycja studenta zaakceptowana przez prowadzących.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w pracowni (metoda projektów, metody podające, metody eksponujące) przygotowanie do samodzielnej i świadomej realizacji indywidualnych projektów multimedialnych (wszyscy studenci) oraz konsultacje indywidualne w formie bezpośredniej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Kula, Adam Molenda, Jarosław Skutnik 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)