Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy sztuki i kultury 13-MI-S1-WPSK2
Wykład (W) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura wybrana:

Bauman Zygmunt, Kultura: przygody pojęcia w płynnej rzeczywistości, „Kultura popularna” 4 (22)/2008.

Benedict Ruth, Wzory kultury, Muza, Warszawa 2008.

Brzozowski Stanisław, Istota kultury, [w:] Mencwel Andrzej (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydaw-nictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.

Bourdieu Pierre, The Forms of Capital, in: Richardson John G., Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenword Press, New York 1986.

Ewa Wójtowicz, Sztuka w kulturze postmedialnej, WN Katedra, Gdańsk 2016

Joanna Winnicka-Gburek, Krytyka - etyka – sacrum, WN Katedra, Gdańsk 2015.

B. Dziadzia, B. Głyda-Żydek, S. Piskorek-Oczko (red.), Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania ka-pitału kulturowego i społecznego, Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej, Bielsko-Biała – Cieszyn 2015 (https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6848)

Henry Jenkins, Konwergencja mediów, WAiP, Warszawa 2007.

Krajewski Marek, Co to jest kultura wizualna, „Kwestionariusz Kultury Wizualnej” 08.09.2009,

za: http://www.kulturawizualna.pl/archives/115.

Pierre Bourdieu, Reguły sztuki, Uniwersitas, Kraków 2001.

Peter Bendixen, Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001, wyd. I.

Aleksander Lipski, Elementy socjologii sztuki. Problem awangardy artystycznej XX wieku, Alta 2, Wrocław 2000, wyd. I.

Lawrence Lessing, Wolna kultura, WSiP, Warszawa 2005.

Ryszard Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, WAiP, Warszawa 2010. (https://unilodz.academia.edu/RyszardWKluszczyński/Polish-Papers)

Scruton Roger, Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, Zysk i S-ka, Poznań 2010.

A. C. Danto, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, tłum. L. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

R. Shusterman, O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej. Wrocław 2007.

N. Bourriaud, Estetyka relacyjna. Kraków 2012.

C. Bishop, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni.Warszawa 2015

J. Jedliński, Joseph Beuys – teksty komentarze, wywiady. Warszawa 1990.

J. Kaczmarek, Joseph Beuys : od sztuki do społecznej utopii . Poznań 2001.

R. Schechner, Performatyka: wstęp. Wrocław 2006.

Artur Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne, „Krytyka Polityczna” 2007.

Wybrane publikacje z zakresu historii kultury i sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna/test

Weryfikacja wiedzy w zakresie wybranego zagadnienia; ocena umiejętności prezentacji danych stanowisk teoriopoznawczych oraz ich krytycznej analizy.

Egzamin

Weryfikacja wiedzy z zakresu znajomości wybranych nurtów namysłu intelektualnego nad kulturą oraz zagadnień związanych z interpretacją określonych koncepcji w oparciu o treści zrealizowane na wykładach i ćwiczeniach.

Zakres tematów:

Realizacja modułu w zakresie refleksji teoretycznej pozwala studentowi zrozumieć mechanizmy procesów przemian sposobów myślenia o sztuce i kulturze, co tworzy podstawę dla komunikacji pomiędzy różnymi sposobami odczytywania i interpretowania kultury, wykształca umiejętności prowadzenia dialogu interdyscyplinarnego. Student zapoznaje się z różnymi strategiami intelektualnymi, zdobywa umiejętności formułowania sądów, prowadzenia dyskusji. Ogólnie celem zajęć jest rozpoznanie wybranych, wiodących nurtów interpretowania kultury i sztuki oraz zainicjowanie systematycznego i krytycznego wysiłku intelektualnego (w tym także osiąganie wyższego poziomu intelektualnej i aksjologicznej dojrzałości studentów) na rzecz swobodnego poruszania pośród meandrów odczytywania sensów i znaczeń pola kulturowego sztuki.

Metody dydaktyczne:

Metody podające oraz aktywizujące.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jolanta Skutnik, Bogusław Dziadzia 10/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.