Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPK_M01_Zaburzenia zachowania, osobowości i zaburzenia lękowe 06-PS-NM-201
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Buchter J, N, Hooley J.M, Mineka S.: Psychologia zaburzeń, GWP: Gdańsk, 2017

2.Cierpiałkowska ,L: Psychopatologia, Scholar, 2013

3.Millon T, Roger D, Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, 2005

4.Cierpiałkowska L., Soroko E,: Zaburzenia osobowości. Problem diagnzozy klinicznej, 2014

5.Johson S., M: Style charakteru, 2012

6.Klasyfikacja zab.psych i zab.zach ICD 10, kryteria dgn DSM5

7.Clarkin J, F; Fonagy P, Gabbard G: Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń osobowości. Podręcznik kliniczny, UJ, 2013

Dodatkowa:

Arantz A., Jacob G., Terapia schematów w praktyce, Sopot, 2016

Cierpiałkowska, L: Psychologia zaburzeń osobowości wybrane zagadnienia, 2004

Taylor, C: Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów, Sopot,2016

Metody i kryteria oceniania:

Rygory zaliczenia:

Aktywna obecność (możliwe 2 nieobecności na zajęciach);

Obraz kliniczny poszczególnych specyficznych zaburzeń osobowości -prezentacje na zajęciach ( praca w grupach)

Pisemne, autorskie opracowanie studium przypadku wybranego zaburzenia osobowości w oparciu o literaturę tematu (patomechanizm), praca w parach,prezentacje studiów

Zaliczone kolokwium:

Kryteria oceny testu wiadomości:

51-60% punktów - ocena dst

61-70% dst +

71-80% db

81-90% db +

91-100% bdb

Kryteria uzyskania oceny końcowej:

Ocena końcowa zależy od ocen uzyskanych w:

1) teście wiadomości oraz w

2) studium przypadku, aktywność na zajęciach

Waga tych ocen przedstawia się następująco:

0,75 test wiadomości;

0,25 studium przypadku

Zakres tematów:

1.Zajęcia organizacyjne, omówienie tematyki zajęć, rygorów zaliczeniowych

2.Zaburzenia osobowości - ogólna charakterystyka

Klasyfikacje, Kryteria diagnostyczne ICD 10, DSM 5

3.Wybrane zagadnienia dotyczące diagnozy zaburzeń osobowości

4.Wybrane koncepcje zaburzeń osobowości: O.Kernberg Teoria relacji z obiektem,

5.Przywiązanie a patologia osobowości

6.Teoria charakterologiczno-rozwojowa Johnsona, teoria poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości, teoria schematów Junga

7.Obraz kliniczny specyficznych zaburzeń osobowości: osobowość schizoidalna i schizoptypowa

8.Obraz kliniczny specyficznych zaburzeń osobowości: osobowość paranoiczna

9.Obraz kliniczny specyficznych zaburzeń osobowości: osobowość borderline

10.Obraz kliniczny specyficznych zaburzeń osobowości: osobowość histroniczna

11.Obraz kliniczny specyficznych zaburzeń osobowości: osobowość narcystyczna i asocjalna

12.Obraz kliniczny specyficznych zaburzeń osobowości: osobowość lękowa i obsesyjno-kompulsywna

13.Obraz kliniczny specyficznych zaburzeń osobowości: osobowość zależna

14.Kolokwium, prezentacja wywiadów

15.Zaliczenie, prezentacja wywiadów

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne, dyskusja, sceny symulowane, omawianie studiów przypadków opracowywanych przez studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Leśniak 26/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.