Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPZ_M10_Metody poprawy jakości życia w cyklu życia 06-PS-SM-285
Laboratorium (L) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Stawiarska P. (2016). Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata. Warszawa, Difin

Mróz B. (2011). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla. Uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Heszen I., Życińska J. (2008)(red.). Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Warszawa, Wydawnictwo ACADEMICA.

Łuszczyńska A. (2007). Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne. Warszawa, PWN.

Łuszczyńska A(2004). Zmiana zachowań zdrowotnych. Gdańsk, GWP.

Łuszczyńska A. (2011). Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne. Warszawa, PWN

Okulicz-Kozaryn K., Ostaszewski K. (2008)(red.).Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce. Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Padesky Ch.A., Greenberger D. (2004). Umysł ponad nastrojem. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Smółka P. (2008). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer business

Woynarowska B. (2008). Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa, PWN

Czapiński J. (2005)(red.). Psychologia pozytywna. Warszawa, PWN.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (2006). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, PWN

Puchalski K. (2011). Promocja zdrowia w Polsce w obliczu procesu medykalizacji. Przedmiot oraz kontekst dla badań z pogranicza psychologii i socjologii zdrowia (s. 41-69). W: M. Górnik-Durose, J. Mateusiak (red.). Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza. Katowice, Wyd. UŚ

Rosińska A. (2011). Promocja zdrowia w społeczności lokalnej. Strategiczne planowanie prozdrowotnej zmiany. W: M. Górnik-Durose, J. Mateusiak (red.). Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza (s. 69-89).Katowice, Wyd. UŚ

i inne pozycje uzupełniające

Metody i kryteria oceniania:

• dyskusja na zajęciach

• indywidualne prezentacje i analiza wybranych programów promocji zdrowia i prewencji zaburzeń - dyskusja w grupie

• indywidualne prezentacje dotyczące wybranych metod poprawy jakości życia - dyskusja w grupie

• zajęcia warsztatowe, krytyczna analiza i dyskusja w grupie

• obserwacja

• symulacje sytuacji terapeutycznych,

• praca zaliczeniowa

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające. Przedstawienie programu zajęć, literatury i warunków zaliczenia przedmiotu.

2. Jakość życia a zdrowie – edukacja zdrowotna – założenia a realizacja. Pojęcie promocji zdrowia, prewencji zaburzeń i poprawy jakości życia – odniesienia do działań praktycznych. Podstawy konstruowania programów poprawiających jakość życia. Programy promocyjne, prewencyjne i bariery w ich realizacji (2 zajęcia).

3. Nadwaga i otyłość – działania prewencyjne – interwencje psychologiczne (2 zajęcia)

4. Zaburzenia odżywiania – bulimia: program terapii – zajęcia warsztatowe.

5. Podejmowanie zachowań zdrowotnych i ich zmiana jako metoda poprawy jakości życia ? (2 zajęcia) – kontekst praktyczny

6. Jakość życia w zdrowiu i chorobie – najważniejsze wyznaczniki – własne propozycje programów poprawy jakości życia (promocyjnych i prewencyjnych)– indywidualne prezentacje, analiza krytyczna i dyskusja w grupie (3 zajęcia)

7. Jakość życia w miejscu pracy – jak ją podnosić, jak przeciwdziałać stresowi zawodowemu i wypaleniu zawodowemu- teoria a praktyka (elementy warsztatowe).

8. Trening kompetencji społecznych – doskonalenie umiejętności interpersonalnych – wprowadzenie teoretyczne i zajęcia warsztatowe (2 zajęcia)

9. Podsumowanie zajęć – zajęcia zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

dyskusja w grupie, zajęcia warsztatowe, prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Patrycja Stawiarska 17/15 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Patrycja Stawiarska 15/15 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Patrycja Stawiarska 11/15 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Patrycja Stawiarska 4/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.