Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna 06-PS-SM-016
Wykład (W) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Paluchowski, W., J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces- narzędzia- standardy. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Stemplewska- Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk, GWP.

Brzezińska, A., Teoplitz, Z. (2007). (red.) Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży. Warszawa, Academica.

Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Poznaniak, W., Toeplitz- Winiewska, M. (2009). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzeziński, J., Siuta. J. (1991). Społeczny kontekst badań psychologicznych i pedagogicznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

AERA, APA, NCoMiE (2007). Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Gdańsk, GWP.

PTP: Kodeks etyczno- zawodowy psychologa. www.ptp.org

Stemplewska- Żakowicz, K., Krejtz, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny. t 1-3, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Pasztak- Opiłka, A. (2016) (red.). O prawdziwej pracy psychologa. Spotkania z praktykami. Warszawa: Difin.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzyskana z egzaminu: ocena dostateczna po udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 50% pytań +1. Pozostałe oceny zgodnie z rozkładem normalnym.

Ocena końcowa modułu uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ramach terminów zaliczeń i egzaminów. Przed przystąpieniem do egzaminu student musi uzyskać zaliczenie z ćwiczeń, na zasadach określonych w module. W przypadku nie uzyskania zaliczenia studentowi przysługuje dodatkowy termin zaliczenia, który powinien poprzedzać termin egzaminu poprawkowego.

Dla egzaminu wyznacza się dwa terminy: pierwszy i drugi (poprawkowy, organizowany w miesiącu wrześniu). Nie organizuje się indywidualnych egzaminów dla studentów, którzy nie zgłosili się na terminy wyznaczone dla całej grupy.

Zakres tematów:

Pojęcie i przedmiot diagnozowania. Diagnozowanie i testowanie.

Diagnoza psychologiczna w świecie współczesnym.

Rodzaje diagnozy psychologicznej, kryteria podziału. Diagnoza kliniczna i diagnoza statystyczna.

Modele diagnozy psychologicznej. Etapy procesów diagnostycznych.

Praktyczne i interpersonalne umiejętności diagnosty. Kompetencje diagnostyczne.

Diagnoza jako sytuacja komunikacyjna.

Diagnoza jako sytuacja społeczna.

Metody i techniki diagnostyczne- wywiad i obserwacja.

Metody i techniki diagnostyczne- kwestionariusze, techniki projekcyjne, próby zadaniowe. Metody zdyskredytowane.

Współczesne i tradycyjne ujęcie diagnozy psychologicznej. EBA.

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży- specyficzne problemy.

Etyczne problemy diagnozowania.

Spory i kontrowersje w diagnozie psychologicznej.

Specyfika pomiaru. Norma i normalność, systemy klasyfikacyjne.

Wybrane problemy współczesnej diagnozy- wielokulturowość i wielojęzyczność.

Metody dydaktyczne:

zgodnie z informacjami w sekcji nadrzędnej

liczba godzin pracy własnej studenta: 90

opis pracy własnej studenta: Przyswojenie i analiza uzyskanej wiedzy, uzupełnienie jej o informacje z literatury, odniesienie do praktycznej pracy psychologa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Pasztak-Opiłka 126/135 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.