Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaawansowana analiza danych 06-PS-SM-022
Laboratorium (L) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Barańska, Z. (1995 i nast. wyd.). Podstawy metod statystycznych dla psychologów. Ćwiczenia. Gdańsk: Wyd. UG.

Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademicki Sedno.

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1997 i póź.). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2: Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: Stat Soft Polska.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3: Analizy wielowymiarowe. Kraków: Stat Soft Polska.

Literatura uzupełniająca:

Aczer, A. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Kot, S.M., Jakubowski J., Sokołowski, A., Statystyka, Diffin 2007.

Sobczyk, M. (2007). Statystyka, wyd. 5 uzupełnione. Warszawa: PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Średnia ocen uzyskanych w ramach przyjętych sposobów weryfikacji efektów kształcenia: Testy wiedzy i umiejętności (70%); zadania domowe (30%)

Zakres tematów:

1. Elementy statystyki i psychometrii (statystka opisowa, rozkłady liczebności, graficzna prezentacja danych, rzetelność).

2. Testy zgodności do badania normalności rozkładu (χ2 oraz λ Kołmogorowa)

3. Testy parametryczne dla dwóch średnich niezależnych

4. Testy parametryczne dla dwóch średnich zależnych

5. Testy dla wielu średnich, analiza wariancji ANOVA (pomiary niezależne)

6. Testy dla wielu średnich, analiza wariancji dla pomiarów zależnych

7. Testy nieparametryczne dla dwóch prób niezależnych

8. Testy nieparametryczne dla dwóch prób zależnych

9. Testy nieparametryczne dla wielu prób niezależnych

10. Testy nieparametryczne dla wielu prób zależnych

11. Analiza zależności zmiennych mierzalnych i niemierzalnych

12. Wielkość efektu dla porównań dwóch prób

13. Wielkość efektu dla porównań wielu prób

14. Zastosowanie poznanych testów w praktycznej pracy z tekstem naukowym

15. Kolokwium (test).

16. Analiza współzależności - regresja wieloraka (2 bloki zajęciowe)

17. Analiza efektów pośrednich - analiza mediacji, analiza interakcji. (1 blok zajęciowy). Analiza skupień k-średnich (1 blok zajęciowy)

18. Analiza czynnikowa (1 blok zajęciowy)

19. Dwuczynnikowa analiza wariancji (1 blok zajęciowy)

20. Praktyczne zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych w badaniach naukowych w psychologii.

21. Kolokwium (test)

Metody dydaktyczne:

Studia literatury; opracowywanie zadań domowych; praca z programem komputerowym Statistica.

2 godziny dydaktyczne laboratorium na tydzień

Laboratoria: sala komputerowa, z oprogramowaniem komputerowym STATISTICA, dla grupy do 13 osób, rzutnik.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Domowicz 10/14 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Domowicz 14/14 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Chełkowska-Zacharewicz 15/14 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Chełkowska-Zacharewicz 8/14 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Chełkowska-Zacharewicz 14/14 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Flakus 15/14 szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Flakus 14/13 szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Flakus 14/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.