Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ilościowa i jakościowa analiza danych 05-DP-S1-IJAD14
Wykład (W) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Bohner G., Wanke M., Postawy i zmiana postaw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. GWP, Gdańsk 2005

Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa, 1997

Pawłowski T., Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa, PWN, 1972

Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego.

Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego (red. S. Bedyńska, M. Cypryańska), Warszawa 2013

Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego (red. S. Bedyńska, M. Cypryańska), Warszawa 2013

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001

Brzeziński J., Metodologia badań naukowych i diagnostycznych. W: J. Strelau (red.),

Psychologia: Podręcznik akademicki t. 1, rozdz. 9-10, Gdańsk, GWP, 2000

Zawadzki B., Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru.

Zakres tematów:

• Cele nauczania metodologii. Cechy poznania naukowego – wewnętrzne i zewnętrzne. Struktura procesu badawczego w naukach społecznych.

• Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty procesu badawczego. Trafność zewnętrzna i wewnętrzna. Interakcja badacz-osoba uczestnicząca w badaniu jako źródło artefaktów – oczekiwania interpersonalne badacza (R. Rosenthal), lęk przed oceną (M. J. Rosenberg), status motywacyjny osoby uczestniczącej w badaniu.

• Specyfika badań ilościowych i jakościowych.

• Zmienne. Interakcje i operacjonalizacja zmiennych.

• Problemy i hipotezy badawcze.

• Metody doboru próby.

• Modele sprawdzania hipotez: model eksperymentalny, wielokrotnej regresji, ex post facto.

• Podstawy konstrukcji testów psychologicznych.

• Zasady sporządzania raportu z badań empirycznych i bibliografii. Grupowanie danych i graficzne sposoby ich przedstawiania. Opis statystyczny jednej zmiennej. Rozkłady zmiennych losowych. Korelacja i regresja. Korelacja zmiennych porządkowych i nominalnych.

Metody dydaktyczne:

- metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Turska-Kawa 55/58 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.