Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gatunki dziennikarskie 05-DK-S1-GD16
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000.

Loewe I., 2012: Gatunki perswazyjne w komunikacji społecznej, [w] „Roczniki Humanistyczne” T. LX, 2012, s. 169-179.

Słownik terminologii medialnej. Red. W.Pisarek. Kraków 2006.

Wojtak M., Analiza gatunków prasowych, Lublin 2008.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Adams S., Hicks W., Wywiad dziennikarski, Kraków 2007.

Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.

Boyd A., Dziennikarstwo radiowo- telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych, Kraków 2006.

Godzic W., Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków 2004.

Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Warszawa 2010.

Język w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2012.

Loewe I., Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice 2007.

Nieckula F., Język ustny a język pisany. W: Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.

Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2001.

Pisarek W., O mediach i języku, Kraków 2007.

Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Bielsko-Biała 2007.

Tekst (w) sieci. Tekst – język – gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się trzy komponenty:

- studiowanie wskazanej przez prowadzącego literatury przedmiotu,

- przygotowywanie prac pisemnych,

- aktywność na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Zaprezentowanie sylabusa z tematyką ćwiczeń, celem przedmiotu i podaniem bibliografii oraz warunków zaliczenia (szczegóły);

2. Pojęcie mass medium (media masowe, publiczność, audycja, nauka o komunikowaniu);

3. Gatunki perswazyjne w komunikacji społecznej;

4. Prasa – wstęp – poetyka pierwszej strony;

5. Stylistyka tekstu prasowego (tytuły);

6. Informacyjny tekst prasowy (korpusy) na przykładzie notatek i wiadomości (sposoby na osiągniecie obiektywizacji, precyzji, konkretu, hiperonimizacja i hiponimizacja);

7. Publicystyczny tekst prasowy na przykładzie komentarza (informacyjność, sposoby na osiągnięcie subiektywizacji, wyrażenia opinii, eufemizacja i dosadność, tabu i grzeczność);

8. Promocja informacji, czyli zapowiedź;

9. Radio – dominacja kodu audialnego. Język mówiony w zestawieniu z językiem pisanym;

10. Radio plus wizja. Typologia gatunków telewizyjnych (odsłuchiwanie przygotowanych serwisów, ich korekta i ocena. Elementy konieczne i niemożliwe w telewizji);

11. Informacja (warsztat gatunkowy);

12. Dialog w mediach (rozmowa, wywiad, dyskusja, debata, konsultacje);

13. Wywiad (warsztat gatunkowy);

14. Reportaż (warsztat gatunkowy);

15. Blog jako przykład gatunku internetowego;

Metody dydaktyczne:

Dyskusja moderowana przez prowadzącego w trakcie ćwiczeń (w trakcie dyskusji prowadzący zadaje pytania sprawdzające wiedzę, której dotyczy opisywany efekt kształcenia).

Ćwiczenia warsztatowe (ćwiczenia na zajęciach sprawdzające warsztat, umiejętności zastosowania odpowiednich konwencji gatunkowych).

Prace pisemne (samodzielne prace będące sprawdzianami praktycznych umiejętności przyszłego dziennikarza, umiejętności zastosowania właściwych gatunkowych realizacji, studenci te prace wykonują w domu).

Analiza formalna i treściowa tekstów dziennikarskich (to analiza konkretnych, najczęściej kanonicznych wzorców gatunkowych, obrazująca idealne teksty gatunkowe).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Tyc 27/27 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Tyc 27/27 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Tyc 29/27 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Tyc 27/27 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Tyc 18/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.