Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka spójności społecznej i gospodarczej UE 05-PO-PS-S2-PSSIG17
Wykład (W) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1)Krasuska M. 2014. Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020. Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa.

2) Bonikowska M. 2008. Podręcznik zarządzania projektami unijnymi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyd. MRR, Departament Zarządzania EFS, Warszawa.

3) Tkaczyński J.W., Świstak M., Sztorc E. 2011. Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

4) Pawlicki R. 2014. Strategia finansowa dla Polski 2014-2020 : fundusze unijne dla przedsiębiorczych. Wyd. Difin, Warszawa.

5) Gwiazda M. i in. 2014. Fundusze UE 2014 - 2020. Nowa perspektywa - nowe możliwości. Wyd. Beck, Warszawa.

6) Żebrowska-Cielek J. 2001. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych. Wyd. PARR, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób podstawowy: ocena końcowa jest wynikiem egzaminu pisemnego przeprowadzonego przez koordynatora modułu oraz oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania pracy zaliczeniowej, przygotowania do ćwiczeń oraz systematycznego udziału w zajęciach (możliwe 2 nieobecności w trakcie semestru; nieobecności ponad podany limit muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej);

Opcjonalnie: ocena końcowa jest wynikiem egzaminu pisemnego przeprowadzonego przez koordynatora modułu oraz pozytywnej oceny z kolokwium końcowego, przygotowania pracy zaliczeniowej oraz systematycznego udziału w zajęciach (możliwe 2 nieobecności w trakcie semestru; nieobecności ponad podany limit muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej);

Zakres tematów:

Temat 1: Paradygmat spójności społecznej, gospodarczej, terytorialnej, proces kształtowania się polityki spójności w UE.

Temat 2: Zakres oddziaływania spójności społecznej, gospodarczej, terytorialnej na politykę społeczną i gospodarczą:

Aspekt spójności w zakresie polityki zatrudnienia i rynku pracy;

Aspekt spójności w zakresie problematyki związanej z poziomem życia;

Aspekt spójności w zakresie kwestią ubóstwa i włączenia społecznego;

Temat 3: Instrumenty realizacji spójności społecznej, gospodarczej i terytorial-nej:

Instrumenty polityczno-koordynacyjne OMK;

Instrumenty finansowe (fundusze strukturalne).

Temat 4. Polityka spójności UE i jej podstawowe zasady funkcjonowania w Pol-sce.

Temat 5: Podstawy prawne polityki spójności- Rozporządzenia UE dotyczące funduszy strukturalnych.

Metody dydaktyczne:

Wykład zagadnień określonych w części wykładów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Wiszczun 20/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.