Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka spójności społecznej i gospodarczej UE 05-PO-PS-S2-PSSIG17
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1)Krasuska M. 2014. Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020. Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa.

2) Bonikowska M. 2008. Podręcznik zarządzania projektami unijnymi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyd. MRR, Departament Zarządzania EFS, Warszawa.

3) Tkaczyński J.W., Świstak M., Sztorc E. 2011. Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

4) Pawlicki R. 2014. Strategia finansowa dla Polski 2014-2020 : fundusze unijne dla przedsiębiorczych. Wyd. Difin, Warszawa.

5) Gwiazda M. i in. 2014. Fundusze UE 2014 - 2020. Nowa perspektywa - nowe możliwości. Wyd. Beck, Warszawa.

6) Żebrowska-Cielek J. 2001. Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych. Wyd. PARR, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Zapoznanie się przez studenta przed każdymi zajęciami z literaturą przedmiotu przedstawioną w opisie pracy własnej studenta.

Ocena uczestnictwa studenta w dyskusji nad rozwiązaniem wskazywanych przez prowadzącego problemów, odbywa się na podstawie jego wiedzy dotyczącej omawianego zagadnienia (również tej, wykraczającej poza literaturę obowiązkową) oraz posiadanej zdolności analizowania i łączenia problematyki zajęć z obszarem spraw publicznych. Oceniania jest również umiejętność przewidywania konsekwencji proponowanych rozwiązań oraz wskazywania ich zaniechania.

Sposób podstawowy: ocena końcowa jest wynikiem egzaminu pisemnego przeprowadzonego przez koordynatora modułu oraz oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania pracy zaliczeniowej, przygotowania do ćwiczeń oraz systematycznego udziału w zajęciach (możliwe 2 nieobecności w trakcie semestru; nieobecności ponad podany limit muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej);

Opcjonalnie: ocena końcowa jest wynikiem egzaminu pisemnego przeprowadzonego przez koordynatora modułu oraz pozytywnej oceny z kolokwium końcowego, przygotowania pracy zaliczeniowej oraz systematycznego udziału w zajęciach (możliwe 2 nieobecności w trakcie semestru; nieobecności ponad podany limit muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej);

Zakres tematów:

Temat 6: Strategiczne dokumenty programujące politykę spójności w Polsce w latach 2014-2020.

Temat 1: Analiza Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, w tym Priorytetów, Działań i Poddziałań.

Temat 2: Przykłady projektów modelowych w Polsce i Unii Europejskiej .

Temat 3: Charakterystyka interwencji w wymiarze regionalnym : RPO Województwa Śląskiego 2014-2020.

Temat 4: Rola i zadania instytucji polityki spójności w Polsce w zakresie zarządzania i wdrażania.

Temat 5: Zasady dotyczące przygotowania projektów unijnych.

Temat 6: Zasady dotyczące zarządzania projektami unijnymi.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem poniższych metod:

- dyskusja moderowana przez prowadzącego ćwiczenia

- rozwiązywanie problemów

- praca z tekstem przewodnim

- praca zaliczeniowa

- kolokwium zaliczeniowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Wiszczun 20/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.