Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dioagnozowanie i ewaluacja w polityce społecznej 05-PO-PS-S2-DEPS17
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. Diagnozowanie problemów społecznych. Przemoc w rodzinie. ROPS, Kraków 2015, https://www.rops.krakow.pl/pobierz-plik/178.html/.

2. Ewaluacja w polityce publicznej. Red. A. Surdej, Warszawa 2013.

3. Kurowska A., Wskaźniki społeczne w polityce społecznej: historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Warszawa 2011.

4. Podręcznik tworzenia i ewaluacji wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju. MRiRW, http://www.wspolnytrakt.pl/wp-content/uploads/2011/01/podr.pdf/.

5. Raport ewaluacyjny procesu wdrażania i projektowania Strategii Rozwoju Województwa. RCAS, Katowice maj 2013, https://rcas.slaskie.pl/content/1354788642/.

6. Skąd czerpać dane przy tworzeniu lokalnej diagnozy społęcznej?Informator. ROPS, Kraków 2014, http://www.rops.krakow.pl/publikacje/inne-wydawnictwa/skad-czerpac-dane-przy-tworzeniu-lokalnej-diagnozy-spolecznej-informator-175.html#/.

7. Statystyka społeczna, red. T. Panek, Warszawa 2014.

8. Szatur - Jaworska B., Diagnozowanie w polityce społecznej: metody i problemy. Warszawa 2014.

9. Szimanek T., Diagnoza problemów społecznych. Warszawa 2015, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2015_4.pdf/.

10. Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych. Aspekty teoretyczne i praktyczne na podstawie doświadczeń badawczych. Red. K. Faliszek, Katowice 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywność na zajęciach w całym semestrze oraz pracy dodatkowej (referaty).

Zakres tematów:

Diagnozowanie w naukach społecznych - podstawy teoretyczne zagadnienia.

Statystyka społeczna, rodzaje badań statystycznych, projektowanie badań statystycznych.

Model diagnozowania usług publicznych w ujęciu potrzeby-zasoby oraz model diagnozowania jakości usług publicznych.

Wskaźniki społeczne - zagadnienia teoretyczne i praktyczne.

Ewaluacja - zagadnienia teoretyczne.

Historia badań ewaluacyjnych i ich kontekst społeczno-gospodarczy.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja moderowana, analiza problemów, debata, przygotowanie wystąpień w formie referatu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bożena Zasępa 21/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.