Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyberbezpieczeństwo 05-BM-N1-CB14
Wykład (W) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Adamski A., Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej, Warszawa 2012.

2. Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M.F., Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Warszawa 2003.

3. Gawrysiak P., Cyfrowa rewolucja, Warszawa 2008.

4. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.

5. Haber L.H. (red.), Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość?, Kraków 2003.

6. Jordan T., Hakerstwo, Warszawa 2011.

7. Liedel K. (red.), Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

8. Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T.R. (red.), Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji, Warszawa 2014.

9. Madej M., Terlikowski M., (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009.

10. Podraza A., Potakowski P., Wiak K. (red.), Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa politologiczna i prawna, Warszawa 2013.

Uzupełniająca:

1. Kępa L., Ochrona danych osobowych w praktyce, Warszawa 2014.

2. Kowalkowski S. (red.), Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Warszawa 2011.

3. Lakomy M., Cyberwojna jako rzeczywistość XXI wieku, “Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 3-4/2011.

4. Lakomy M., Cyberzagrożenia na początku XXI wieku, „Przegląd Zachodni” nr 4/2012.

5. Lakomy M., Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec wyzwań dla bezpieczeństwa teleinformatycznego, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 11, nr 1-2/2013.

6. Lakomy M., Polityka cyberbezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, „Przegląd Zachodni”, nr 4/2013.

7. Lakomy M., Unia Europejska wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego – zarys problemu, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 7/2013.

8. Lakomy M., Zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państw - przyczynek do typologii, „E-Politikon”, nr 6/2013.

9. Lakomy M., Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, Katowice 2015.

10. Liderman K., Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, Warszawa 2009.

11. Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa 2012.

12. Siwicki M., Cyberprzestępczość, Warszawa 2013.

13. Trejderowski T., Kradzież tożsamości. Terroryzm informatyczny, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Egzamin pisemny

Ocena końcowa modułu jest oceną z egzaminu.

Wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę na temat głównych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa i sposobów przeciwdziałania im na poziomie narodowym i międzynarodowym.

Kryteria oceny

Egzamin pisemny będzie obejmował wiedzę merytoryczną przekazaną w ramach wykładów.

Maksymalna ilość punktów w ramach egzaminu: 20.

Egzamin składa się z pięciu pytań otwartych.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Przebieg procesu weryfikacji

Egzamin przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym, egzaminator nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania egzaminu: 60 minut. Czas egzaminu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

* II termin egzaminu, zgodnie z ustaleniami między prowadzącym a studentami, może mieć również formę ustną. Kryteria oceny pozostają wówczas identyczne jak w przypadku egzaminu pisemnego (5 pytań otwartych, ta sama punktacja).

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające. Cyberbezpieczeństwo a bezpieczeństwo informacyjne. Historia rewolucji informatycznej.

2. Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar bezpieczeństwa państw.

3. Klasyfikacje zagrożeń teleinformatycznych. Metody cyberataków. Zagrożenia nieustrukturalizowane. Haking, haktywizm, haktywizm patriotyczny, cyberprzestępczość.

4. Cyberterroryzm. Cyberszpiegostwo. Operacje zbrojne w cyberprzestrzeni. Zjawisko cyberwojny.

5. Polityka cyberbezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. System Organizacji Narodów Zjednoczonych wobec zagrożeń teleinformatycznych.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Miron Lakomy 56/58 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.