Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka bezpieczeństwa międzynarodowego Polski 05-BM-S1-PBMP14
Wykład (W) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Czornik K., Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945-2012, Katowice 2012.

2. Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2013.

3. E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

4. Kiwerska J., Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty –procesy, Poznań 2009.

5. Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

6. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

7. Łoś R., Regina-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

8. Malendowski W. (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

9. Mickiewicz P., Kubiak K., NATO w dobie transformacji : globalny system bezpieczeństwa a próby utrzymania Pax Americana, Toruń 2008.

10. Milewski J., Lizak W., Stosunki Międzynarodowe w Afryce, Warszawa 2002.

11. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2007.

12. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2014.

13. Strategia Obronności RP, Warszawa 2009.

14. Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999.

15. Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa 2012.

1. Baylis J., Smith S. (red.), Globalizacja polityki światowej, Kraków 2008.

2. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

3. Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006,

4. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005

5. Brzeziński Z., Druga szansa, Warszawa 2008.

6. Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”.

7. Cziomer E., Polityka zagraniczna Niemiec, Warszawa 2005.

8. Czornik K., Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym, Katowice 2011.

9. Kuźniar R. (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005.

10. Lakomy M., Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Katowice 2012.

11. Lakomy M., Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Toruń 2011.

12. Liedel K., Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

13. Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

14. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2006.

15. Madej M., Terlikowski M. (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009.

16. Malendowski W. (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

17. Pietraś M., Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.

18. Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

19. Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

20. Stolarczyk M. (red.), Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku, Katowice 2008.

21. Stolarczyk M. (red.), Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, Katowice 2011.

22. Stolarczyk M., Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989-2009, Katowice 2010.

23. Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

24. Zdanowski J., Bliski Wschód. Bunt czy rewolucja?, Kraków 2011.

25. Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

26. Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej, Toruń 2004.

27. Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski, Warszawa 2010.

28. Milewski J.J., Lizak W., Stosunki międzynarodowe w Afryce, Warszawa 2002.

29. Gawrycki M.F. (red.), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy złożony z 3 pytań ogólnych i 5 szczegółowych

Zakres tematów:

1. Ewolucja środowiska międzynarodowego Polski po 1989 roku – ogólne trendy i tendencje występujące w wymiarze regionalnym i globalnym w okresie pozimnowojennym

2. Polska w NATO i współpraca z USA, droga RP do NATO

3. Udział Polski w misjach

4. Dokumenty dotyczące bezpieczeństwa RP (Biała Księga i Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP + Strategia Obronności).

5. WPZiB na kierunku zachodnim – deklaracje a rzeczywistość; grupy bojowe; stanowisko Polski (ewolucja) na temat WPZiB i do EPBiO w latach 90. XX wieku i obecnie.

6. Kierunek wschodni – implikacje kryzysu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski – stos. polsko-rosyjskie i polsko-ukraińskie pod kątem bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, główne zagrożenia.

7. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Wykład łączony z dyskusją moderowaną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mieczysław Stolarczyk 78/86 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.