Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia organizacji i zarządzania 05-SO-R-S1-SOIZ
Wykład (W) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

R. W. Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami” Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. II. zmienione, Warszawa 2004

M.J. Hatch „Teoria organizacji”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

J. A. Stoner, R.E. Freeman, D.Gilbert „Kierowanie”, wyd. II, zmienione PWE, Warszawa 2001

S. Banaszak, K.Doktór (red.), „Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2007

E. Masłyk-Musiał „Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

K. T. Konecki, P.Chomczyński (red.) „Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces“, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007

M. Kostera (red.) „Nowe kierunki w zarządzaniu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

A. J. Blikle „Doktryna Jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu”, Warszawa 2013

W. Morawski, „Socjologia ekonomiczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

J. Gardawski „Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia, praktyka”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.

E. Lisowska "Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy", red. E. Lisowska, EQUAL, UNDP, Warszawa 2007

E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.

W. Kozek „Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna”, r.1. „Rynek pracy jako przedmiot zainteresowania socjologii. W kierunku analizy instytucji”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza z zakresu socjologii organizacji i zarządzania ma służyć zrozumieniu złożoności i zróżnicowania organizacyjnego świata społecznego. Zdobyta wiedza teoretyczna, pogłębiona w toku ćwiczeń analizą konkretnych przypadków, ma z założenia dawać kompetencje specjalistyczne dotyczące planowania, monitorowania i analiz działań organizacji różnych typów, w tym gospodarczych i poza gospodarczych.

Ma być użyteczna w analizowaniu zróżnicowania wewnętrznego organizacji oraz ich stosunków z otoczeniem zewnętrznym.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny (termin ustalony z uczestnikami kursu)

Zakres tematów:

- Organizacja i zarządzanie w perspektywie socjologicznej – wprowadzenie (definicje, typy organizacji, ujęcia zarządzania i kierowania).

- Geneza i ewolucja teorii organizacji zarządzania (możliwości, ograniczenia).

- Otoczenie organizacji na tle ewolucji teorii organizacji i zarządzania – znaczenie ujęcia systemowego i sytuacyjnego.

- Problemy planowania i strategii organizacyjnej (definicje, modele, poziomy i podstawowe narzędzia planowania)

- Kultura organizacyjna i sposoby jej analiz (kategoryzacje kultur organizacyjnych i ich implikacje dla analizy funkcjonowania firmy).

- Wdrażanie kultury powszechnej jakości (TQM) a zarządzanie zasobami ludzkim w organizacji

- Problemy stymulowania motywacji w organizacji (teorie teściowe, teorie procesowe, motywowanie w praktyce zarządzania, zarządzanie czasem).

- Problemy władzy i konfliktów w organizacji (władza, konflikt interesów, rozwiązywanie konfliktów).

- Etyka i promocja organizacji - zarządzanie różnorodnością ze względu na płeć

- Zarządzanie różnorodnością ze względu na wiek a zrządzanie zasobami ludzkimi

- Organizacje uczące się jako wyzwanie XXI wieku (geneza powstania, przedstawiciele, bariery realizacji).

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomira Kamińska-Berezowska 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.