Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe w okresie pozimnowojennym 05-BM-N1-KZSM16
Wykład (W) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Kukułka J., Historia stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2000.

2. Bartnicki A., Zarys Dziejów Afryki i Azji 1869-2000.Historia konfliktów, Warszawa 2000.

3. Malendowski W., Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty Prawne i Polityczne, Wrocław 2000.

4. Malendowski W., Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

5. Kiwerska J., Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku, Instytut Zachodni, Poznań 2000.

6. Roczniki Strategiczne (od 1995/96).

7. Jędrzejko M., Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne w krajach europejskich po II wojnie światowej, Warszawa 2007.

8. Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

9. Odziemkowski J., Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa 2011.

10. Symonides J., Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Wyd. SCHOLAR, Warszawa 2010.

11. W. Malendowski, Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

12. Zięba R. (red.),. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

13. Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa 2012.

Uzupełniająca:

1. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

2. Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.

3. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.

4. Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”.

5. Kiwerska J., Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty –procesy, Poznań 2009.

6. Kuźniar R. (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005.

7. Liedel K., Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

8. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2006.

9. Madej M., Terlikowski M. (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009.

10. Malendowski W. (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

11. Pietraś M., Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.

12. Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

13. Wiśniewski J, Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008;

14. Zięba R. (red.),. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Wymagania:

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę na temat konfliktów zbrojnych i sporów międzynarodowych po 1989 roku.

4. Student potrafi scharakteryzować ich przebieg i skutki, tak w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym.

5. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Kryteria oceniania:

Egzamin pisemny będzie obejmował wiedzę merytoryczną przekazaną zarówno w ramach wykładów jak i ćwiczeń.

Maksymalna ilość punktów w ramach egzaminu: 20.

Egzamin składa się z pięciu pytań otwartych.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Przebieg procesu weryfikacji:

Egzamin przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym, egzaminator nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania egzaminu: 60 minut. Czas egzaminu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

* II termin egzaminu, zgodnie z ustaleniami między prowadzącym a studentami, może mieć również formę ustną. Kryteria oceny pozostają wówczas identyczne jak w przypadku egzaminu pisemnego.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania wojny na Ukrainie 2014 r.

2. Wojna domowa w Syrii: przyczyny-przebieg-skutki.

3. Konflikt w Republice Środkowoafrykańskiej.

4. Wojna o Azawad - konflikt i interwencja w Mali.

5. Kontrowersje wokół interwencji NATO w Libii w 2011 roku.

6. Geopolityczne implikacje wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku.

7. Konflikt zbrojny w Afganistanie od 2001 roku.

8. Interwencja amerykańska w Iraku - 2003 r.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Miron Lakomy 42/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.