Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i praktyka współczesnej demokracji 05-DK-N1-TPWD16
Ćwiczenia (C) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. P .Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2013.

2. M. Żmigrodzki, B. Dziemidok-Olszewska (red.), Współczesne systemy polityczne, Warszawa 2013.

3. K. A. Wojtaszczyk, M. Poboży (red.), Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, Warszawa 2013, tom 1.

4. Ustroje państw współczesnych, praca zbiorowa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, tom 1.

5. Teksty konstytucji w języku polskim wybranych państw wydane przez Wydawnictwo Sejmowe

Metody i kryteria oceniania:

- kolokwia zaliczeniowe w połowie i na zakończenie modułu, obejmujące pytania z zakresu wiedzy i umiejętności określonych w modułowych efektach kształcenia, czas trwania 45 min.

- aktywność na zajęciach

Zakres tematów:

W trakcie realizacji zajęc szczególna uwaga będzie zwrócona na dynamikę funkcjonowania współczesnych systemów politycznych w USA, W.Brytanii, Francji, RFN, Hiszpanii, Rep.Włoskiej, Szwajcarii, Szwecji.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna przygotowana z wybranego fragmentu modułu, sprawdzająca umiejętności wykorzystania przyswojonej na zajęciach wiedzy i wskazująca na trafne powiązanie modeli teoretycznych w praktyce politycznej,

-referat, przygotowywany w oparciu o wskazówki prowadzącego, przedstawiający ewolucję wybranych procesów polityczno-społecznych, ewolucję organów i instytucji politycznych, referat przestawiany w formie ustnej podczas trwania zajęć,

-dyskusja moderowana przez prowadzącego podczas trwania ćwiczeń- w trakcie dyskusji prowadzący zadaje pytania sprawdzające wiedzę, której dotyczy opisany efekt kształcenia. Jeśli słuchacz nie wykazuje wystarczającej wiedzy musi temat zaliczyć w trakcie konsultacji,

-debata, krótkie debaty aranżowane przez prowadzącego, na temat aktualnych wydarzeń politycznych, w których słuchacze w oparciu o zdobytą wiedzę i informacje medialne bronią swojego stanowiska

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Domagała 23/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.