Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Open source intelligence 05-BM-N2-OSI17
Laboratorium (L) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. Open Source Intelligence Tools and Resources Handbook, I-Intelligence, November 2016.

2. Open-source Intelligence, ATP 2-22.9, July 2012.

3. F. Schaurer, The evolution of open source intelligence, "Journal of U.S. intelligence studies", vol. 19, nr 3/2013.

Additional:

1. C. Best, Open Source Intelligence, https://media.eurekalert.org/aaasnewsroom/2008/FIL_000000000010/071119_MMDSS-chapter_CB.pdf.

2. L. Hagen, Methods and Tools of Automated Data Collection and Collation of Open Source Information, Defence R&D Canada, http://cradpdf.drdc-rddc.gc.ca/PDFS/unc126/p537793_A1b.pdf.

Metody i kryteria oceniania:

I. Pisemne sprawdziany wiedzy

Wymogi:

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada umiejętności z zakresu OSINT.

Kryteria:

Maksymalna ilość punktów w ramach sprawdzianu: 20.

5 pytań otwartych – maksymalnie 4 punkty za pytanie.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym, prowadzący nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania egzaminu: 20 minut. Czas sprawdzianu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Sprawdzian przeprowadzany jest fakultatywnie przez prowadzącego w trakcie jednostek kontaktowych.

II. Dyskusja moderowana

Wymagania merytoryczne

1. Student jest przygotowany do aktywnego i merytorycznego uczestniczenia w prowadzonej dyskusji.

2. Student posiada oraz potrafi zaprezentować wymaganą treścią zajęć wiedzę.

3. Student potrafi dokonywać pogłębionej analizy omawianych zjawisk i procesów, podawać argumenty na poparcie stawianych tez, łączyć ze sobą fakty oraz samodzielnie wyciągać wnioski.

Kryteria oceny

W ramach dyskusji moderowanej nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Aktywność:

• 5 i więcej – ocena bardzo dobra

• 4 – dobra

• 1-3 – dostateczna

• 0 – niedostateczna

Przebieg procesu weryfikacji

- na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu;

- nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na wykształcenie u studentów umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w opisie modułu.

- w ramach przygotowań musi on się także zdobyć wiedzę na temat omawiany w ramach zajęć. Wiedza ta jest następnie sprawdzana w ramach dyskusji moderowanej.

III. Praca zaliczeniowa

Wymagania merytoryczne

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

2. Student posiada wiedzę i umiejętności z zakresu Open Source Intelligence.

Kryteria oceny

Na ostatnich zajęciach studenci muszą wykonać zadanie zaliczeniowe polegające na zastosowaniu wszystkich poznanych metod i technik OSINT w celu zdobycia informacji na wybrany przez prowadzącego temat.

Kryteria:

- skuteczne zdobycie wszystkich dostępnych informacji na zadany temat - 5,0

- skuteczne zdobycie ok. 3/4 informacji na zadany temat - 4-4,5

- skuteczne zdobycie ok. połowy informacji na zadany temat - 3-3,5

Przebieg procesu weryfikacji

Praca zaliczeniowa trwa 90 minut - na ostatnich zajęciach w semestrze.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające.

2. Wprowadzenie do tematyki Open Source Intelligence. Przegląd tradycyjnych metod zbierania informacji z otwartych źródeł. Przegląd głównych metod OSINT w cyberprzestrzeni. Klasyfikacje metod OSINT.

3. Warsztaty - na każdych zajęciach studenci wykorzystując omówione przez prowadzącego na początku zajęć techniki OSINT będą musieli zebrać informacje na określony temat w sieci Internet. Zadania będą dotyczyły szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, w tym np. profilu uczestników wybranego konfliktu zbrojnego bądź działalności ugrupowań terrorystycznych w sieci.

4. Na ostatnich zajęciach przewidziano pracę zaliczeniową. Ma ono zweryfikować umiejętność skutecznego posługiwania się metodami OSINT.

* ZAJĘCIA PROWADZONE SA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- gra dydaktyczna,

- gra symulacyjna,

- gra decyzyjna,

- metoda podająca.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Miron Lakomy 21/20 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Miron Lakomy 9/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.