Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe problemy kognitywistyki 05-KO-S1-13
Ćwiczenia (C) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bechtel W., Investigating neural representations: the tale of place cells, “Synthese” 2014.

Bremer J., Neuroestetyka: czy przyszłość estetyki leży w neuronauce?, Estetyka i Krytyka 28 (1/2013), s. 9 – 28.

Churchland P.M., Mechanizm rozumu siedlisko duszy. Filozoficzna podróż w głąb mózgu, Fundacja Aletheia, Warszawa 2002.

Churchland P.S., Moralność mózgu: co neuronauka mówi o moralności, Copernicus Center Press, Kraków 2013.

Ciecierski T., Nastawienia sądzeniowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Dennett D., Od bakterii do Bacha. O ewolucji umysłów, Copernicus Center Press, Kraków 2017.

Dretske F., Naturalizowanie umysłu, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2004.

Everett D., Język – narzędzie kultury, Copernicus Center Press, Kraków 2018.

Fodor, J., Jak grać w reprezentacje umysłowe – poradnik Fodora, [w:] Filozofia umysłu, Bohdan Chwedeńczuk (red.), Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1995, s. 17 – 49.

Gładziejewski P., Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Warszawa-Toruń 2015, s. 25 – 66.

Hohol M., W stronę zunifikowanej wiedzy o umyśle: teorie międzydziedzinowe w naukach kognitywnych, [w:] Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki, Woleński J., Dąbrowski A. (red.), Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 89 – 112.

Hohol M., Wyjaśnić umysł. Struktura teorii neurokognitywnych, Copernicus Center Press, Kraków 2013.

Kurek Ł., Dualizm przekonań, Copernicus Center Press, Kraków 2016.

Miłkowski M., Reprezentacje w kognitywistyce, Przegląd filozoficzno-literacji nr 2(39) 2014, s. 9 – 18.

Nęcka E., Prusak J., Eksperymentalna psychologia woli: wolność i intencjonalność z perspektywy psychologii poznawczej i neuronauki, [w:] W stronę psychologii eksperymentalnej, Kielar – Turska M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 41-58.

Pinker S., Language as an Adaptation to the Cognitive Niche, [in:] Language evolution, Christiansen M., Kirby S. (red.), Oxford University Press, Oxford 2004, p. 16 – 37.

Ramachandran, V., Hirstein, W., Nauka wobec zagadnienia sztuki. Neurologiczna teoria doświadczenia estetycznego, [w:] Mózg i jego umysły, Dziarnowska W., Klawiter A. (red.), Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu t. 2, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006.

Revonsuo A., O naturze wyjaśniania w neuronaukach, Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki: Funkcje umy¬słu, t. 8, nr 21, 2010.

Stach R., Sumienie i mózg. O wewnętrznych regulatorach zachowań moralnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2012.

Stich S., Ravescroft I., What is folk psychology?, Cognition 50 (1994), s. 447 – 468.

Vetulani J., Neurobiologiczne podstawy moralności, Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2007/2008, Kraków 2008, s. 141 – 161.

Wacewicz, S., Ewolucja języka – współczesne kontrowersje [w:] Stalmaszczyk P. (red.), Metodologie językoznawstwa. 1. Ewolucja języka. Ewolucja teorii językoznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013,

s. 11 – 26.

Woleński J., Jaka jest kognitywistyka (?) każdy widzi, [w:] Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki, Woleński J., Dąbrowski A. (red.), Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 9 – 26.

Zeki S., Blaski i cienie pracy mózgu: o miłości, sztuce i pogoni za szczęściem, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Zeki, S., Ishizu, T. (2013) The “Visual Shock” of Francis Bacon: an essay in neuroesthetics, Frontiers in Human Neuroscience 7 (2013).

Żegleń U., Treść i reprezentacje umysłowe, [w:] Przewodnik po filozofii umysłu, Miłkowski M., Poczobut R., Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 2013 – 252.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach – podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach. Student ma prawo do dwóch nieobecności, a każda następna powinna zostać zaliczona w formie odpowiedzi ustnej z literatury przypisanej do danego tematu. Obecność wraz z przygotowaniem z zalecanych tekstów gwarantuje zaliczenie na ocenę dostateczną.

2. Aktywność na zajęciach – plusy przyznawane za aktywne uczestnictwo w trakcie zajęć. Pięć plusów zapewnia ocenę bardzo dobrą, a cztery ocenę dobrą.

3. Praca zaliczeniowa – dodatkowy referat podwyższający ocenę, napisany na 4-6 stron

i dotyczący wybranego zagadnienia z omawianego na zajęciach obszaru kognitywistyki (analiza wybranego problemu, badania, opis stanowiska, itp.). Ostateczny termin oddania pracy: 31.05.2018. Teksty można oddać wydrukowane na ostatnich zajęciach przed upływem terminu lub wysłać w wersji elektronicznej na adres: tofilski.us@gmail.com.

Zakres tematów:

1. Moralność i wolna wola w perspektywie kognitywistycznej.

2. Neuroestetyka i estetyka ewolucyjna.

3. Język, jego pochodzenie i związek z myśleniem.

4. Psychologia potoczna.

5. Problem reprezentacji w kognitywistyce.

6. Podstawowe problemy metodologiczne kognitywistyki.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą opierały się przede wszystkim na metodzie podającej z elementami dyskusji, a także dyskusji moderowanej dotyczącej omawianych tekstów, wcześniej przeczytanych przez studentów. Pod tym kątem analizowane będą także praktyczne i teoretyczne problemy wiążące się z danym zagadnieniem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mateusz Tofilski 21/25 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Mateusz Tofilski 19/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.