Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia 01-BT-S1-1BT-19
Laboratorium (L) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Kunicki-Goldfinger W.J.H. 2007. Życie bakterii. PWN, Warszawa

2. Różalski A. 2003. Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wydaw. U. Łódzkiego, Łódź

1. Mrozowska J. (red). 1999. Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Wydaw. Polit. Śl. Gliwice

2. Singleton P. 2000. Bakterie w Biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa

3. Schlegel H. 2003. Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa

4. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2007. Mikrobiologia Techniczna. Tom I Wydawnictwo Naukowe PWN

5. Błaszczyk M.K. 2010. Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa

6. Baj J., Markiewicz Z. 2012. Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa

7. kurs e-learningowy „Wykorzystanie mikroorganizmów w ochronie środowiska” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem:

http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=39

8. kurs e-learningowy „Mikrobiologia środowiskowa” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem: http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=108

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość zakresu materiału i instrukcji do bieżącego laboratorium, aktywne uczestnictwo w pracach laboratoryjnych, 2 sprawdziany praktyczne ze sporządzania preparatów, sprawdziany pisemne (4 w semestrze), umiejętność analizy wyników, umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań oraz pracy w zespole, dbałość o powierzony sprzęt oraz bezpieczeństwo i kulturę pracy.

Aktywność ciągła studenta w czasie laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0-1 gdzie:

1 – spełnienie wymagań merytorycznych

0 – wymagania merytoryczne ocenione negatywnie

Końcowa ocena ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów:

bdb – 11-12 pkt;

+db – 10 pkt;

db – 9 pkt;

+dst – 8 pkt;

dst –7 pkt;

ndst – poniżej 7 pkt

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym. Podstawowe techniki badań mikrobiologicznych. Podłoża. Metody sterylizacji i dezynfekcji.

Technika mikroskopowania i sporządzania preparatów. Metody barwienia.

Morfologia i cytologia bakterii (cz.1)

Cytologia bakterii (część 2). Metody określania wielkości mikroorganizmów i obliczania ich liczby. Kolokwium I (ćw. 1-4).

Mikroskopowa i makroskopowa morfologia drożdży.

Kontrola populacji bakteryjnej. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje-posiew. Sprawdzian praktyczny.

Odczyt - kontrola populacji bakteryjnej. Metabolizm bakterii (cz.1) - Źródła węgla i azotu - posiew. Kolokwium 2 (ćw. 5-7).

Źródła węgla i azotu (odczyt). Metabolizm bakterii (cz. 2) - właściwości glikolityczne, lipolityczne, proteolityczne i oksydo-redukcyjne – posiew.

Odczyt - metabolizm bakterii (cz. 2).

Mikroflora powietrza i kontrola czystości otoczenia – posiew. Kolokwium 3 (ćw 7-9 metabolizm).

Odczyt - Mikroflora powietrza i kontrola czystości otoczenia.

Mikroflora wody i gleby – posiew.

Odczyt-Mikroflora wody i gleby.

Kolokwium 4 (ćw. 9-11).

Sprawdzian praktyczny.

Zajęcia poprawkowe, odrabianie zajęć, zakończenie bloku.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne (60 godz.) z wybranych technik mikrobiologicznych, prowadzone przez 15 tygodni (4 godz./ tydzień)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 11:00, sala sale KM
Sławomir Borymski 13/12 szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 11:00, sala sale KM
Magdalena Pacwa-Płociniczak, Piotr Siupka 12/12 szczegóły
3 każda środa, 14:00 - 17:00, sala sale KM
Sławomir Borymski 12/12 szczegóły
4 każda środa, 14:00 - 17:00, sala sale KM
Magdalena Pacwa-Płociniczak 11/12 szczegóły
5 każda środa, 11:00 - 14:00, sala sale KM
Sławomir Borymski 12/12 szczegóły
6 każda środa, 11:00 - 14:00, sala sale KM
Monika Malicka 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.