Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki 01-BT-S1-BK02
Laboratorium (L) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Alberts B. i inni. Podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2009.

2. Wojtaszek P. i inni. Biologia komórki roślinnej. Tom 1 i 2; Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2009.

3. Kurczyńska E., Borowska-Wykręt D. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Skala punktowa kolokwiów teoretycznych wynosi 0-5, gdzie 0 oznacza brak odpowiedzi lub błędną odpowiedź, a 5 maksymalną liczbę punktów do zdobycia. Maksymalna liczba punktów za wszystkie kolokwia teoretyczne wynosi 65. Studenci, którzy z wszystkich kolokwiów teoretycznych uzyskają co najmniej 33 punktów zostaną dopuszczeni do kolokwium praktycznego. Kolokwium praktyczne obejmuje 5 pytań, każde za 1 punkt. Minimum potrzebne do zaliczenia kolokwium praktycznego to co najmniej 3 punkty.

Kolokwia będą przeprowadzane na każdych ćwiczeniach z wyjątkiem pierwszego i drugiego. Kolokwia będą miały formę testu z pytaniami do wyboru i pytaniami otwartymi: sprawdzona będzie zarówno wiedza, jak i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć laboratoryjnych z przedmiotu. Zakres materiału: wiedza przekazana podczas zajęć przez osobę prowadzącą laboratorium oraz wykład z danej tematyki, praca z podręcznikiem i literaturą uzupełniającą, korzystanie z konsultacji. Czas trwania kolokwiów wynosi maksymalnie 20 min. Kolokwium praktyczne odbędzie się na ostatnim ćwiczeniu i będzie obejmowało rozpoznawanie i interpretację preparatów z ćwiczeń. Czas trwania kolokwium 0,5h.

Zakres tematów:

1/ Wykorzystanie mikroskopii świetlnej w badaniach komórki - budowa mikroskopu świetlnego, zasady ustawiania oświetlenia, rodzaje mikroskopii świetlnej.

2/ Zasady mikroskopowania – immersja, określanie rzeczywistych wymiarów obiektów biologicznych.

3/ Zróżnicowanie przepuszczalności błon biologicznych na przykładzie tonoplastu i plazmolemy.

4/ Obserwacje elementów budowy komórki roślinnej o charakterze dwójłomnym z wykorzystaniem mikroskopii polaryzacyjnej.

5/ Ściana komórkowa I – wykrywanie celulozy, pektyn i kalozy z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej i jasnego pola.

6/ Ściana komórkowa II – wykrywanie ligniny, kutyny i suberyny z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej i jasnego pola.

7/ Obserwacje wybranych organelli komórkowych w warunkach in vivo z wykorzystaniem mikroskopii kontrastowo-fazowej I (zasady mikroskopii kontrastowo-fazowej, plastydy).

8/ Obserwacje wybranych organelli komórkowych w warunkach in vivo z wykorzystaniem mikroskopii kontrastowo-fazowej II (mitochondria, wakuola).

9/ Cytoszkielet i cytokineza komórki roślinnej.

10/ Wprowadzenie do ultrastruktury komórki eukariotycznej.

11/ Testy witalności komórek.

12/ Mitoza –podział jądra w komórkach somatycznych.

13/ Zaburzenia cyklu komórkowego wywołane działaniem wybranych substancji chemicznych.

14/ Mejoza - podział redukcyjny jądra komórkowego.

15/ Podsumowanie zajęć z biologii komórki. Kolokwium z części praktycznej laboratoriów.

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prelekcja; prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:30 - 16:30, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Alexander Betekhtin, Izabela Potocka, Izabela Dobrowolska, Joanna Łusińska, Ewa Mazur, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala-Cholewa, Anna Milewska-Hendel, Kamila Godel-Jędrychowska, Aleksandra Skalska 11/12 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:30 - 16:30, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Izabela Potocka, Izabela Dobrowolska, Karolina Hus, Ewa Mazur, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala-Cholewa, Anna Milewska-Hendel, Kamila Godel-Jędrychowska, Natalia Borowska-Żuchowska 12/12 szczegóły
3 każdy czwartek, 10:00 - 13:00, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Izabela Potocka, Izabela Dobrowolska, Joanna Łusińska, Karolina Hus, Ewa Mazur, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala-Cholewa, Anna Milewska-Hendel, Kamila Godel-Jędrychowska, Natalia Borowska-Żuchowska 11/12 szczegóły
4 każdy czwartek, 10:00 - 13:00, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Izabela Potocka, Izabela Dobrowolska, Joanna Łusińska, Karolina Hus, Ewa Mazur, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala-Cholewa, Anna Milewska-Hendel, Kamila Godel-Jędrychowska, Alexander Betekhtin 11/12 szczegóły
5 każdy czwartek, 16:45 - 19:45, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Izabela Potocka, Izabela Dobrowolska, Karolina Hus, Ewa Mazur, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala-Cholewa, Anna Milewska-Hendel, Kamila Godel-Jędrychowska, Alexander Betekhtin, Aleksandra Skalska 11/12 szczegóły
6 każdy czwartek, 16:45 - 19:45, sala C-47 (SALA CWICZ.)
Izabela Potocka, Izabela Dobrowolska, Ewa Mazur, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala-Cholewa, Anna Milewska-Hendel, Kamila Godel-Jędrychowska, Natalia Borowska-Żuchowska, Magdalena Senderowicz 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)