Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia strukturalna 01-BT-S1-BS02
Wykład (W) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa :

Bańkowski E. 2016. Biochemia wyd. 3. Edra Urban & Partner. Wrocław

Berg J. M., Tymoczko J. L., Stryer L. 2011. Biochemia. PWN. Warszawa

Uzupełniająca:

Brown T. A. 2012. Genomy. PWN. Warszawa

Karlson P. 1987. Zarys biochemii. T 1 i T 2. PWN. Warszawa

Kączkowski J. 2012. Podstawy biochemii. WNT. Warszawa

Kłyszejko-Stefanowicz L. 2002. Cytobiochemia. PWN. Warszawa

Minakowski W., Weidner S. 2005. Biochemia kręgowców. PWN. Warszawa

Witwicki J., Ardelt W. 1989. Elementy enzymologii. PWN. Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwium obejmujące 10 pytań otwartych. Czas trwania kolokwium 60 minut.

Odpowiedź na każde z pytań oceniana jest w skali 0 – 2 punktów. Sumaryczna liczba uzyskanych punktów jest podstawą dla oceny końcowej wg skali: 10,5 – 12,0 pkt – ocena dostateczna (3,0); 12,5 – 14,0: ocena plus dostateczna (3,5); 14,5 – 16,0: ocena dobra (4,0), 16,5 – 18,0: ocena plus dobra (4,5); 18,5 – 20,0 ocena bardzo dobra.

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

Zakres tematów:

1.Zebranie informacyjne. Biochemia strukturalna – zakres materiału. Aminokwasy. Struktura i własności aminokwasów jako prekursorów peptydów i białek oraz nietypowe aminokwasy i ich pochodne. Peptydy – budowa i funkcje w organizmach.

2. Białka. Budowa, podział i właściwości. Białka — hierarchiczna organizacja strukturalna. Wiązania stabilizujące struktury białek.

3. Węglowodany — struktura monosacharydów i ich pochodnych oraz oligosacharydów. Polisacharydy — struktura i funkcja. Glikoproteiny — własności i sposoby wiązania komponenty cukrowej do łańcucha polipeptydowego oraz struktura komponenty cukrowej.

4. Kwasy nukleinowe. Nukleozydy i nukleotydy jako prekursory kwasów nukleinowych. Budowa przestrzenna DNA i RNA. Struktura materiału genetycznego u Procaryota i Eucaryota. Budowa rybosomów.

5. Lipidy. Budowa, rodzaje i właściwości. Kwasy tłuszczowe i ich fizjologicznie ważne pochodne. Błony biologiczne. Dynamika i funkcje błon.

Metody dydaktyczne:

5 wykładów 2 godzinnych z użyciem środków audiowizualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 10:00, sala B-01
Jolanta Pająk 76/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.