Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II w Katedrze Biofizyki i Morfogenezy Roślin 01-BT-S1-1BT-10.BIOF
Laboratorium (L) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Organy wegetatywne. PWN Warszawa

2. Aktualne piśmiennictwo anglojęzyczne w zakresie opracowywanego tematu pracy licencjackiej

Metody i kryteria oceniania:

W czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia pracę studenta pod kątem ww. wymagań merytorycznych, weryfikuje jego umiejętności teoretyczne i ocenia zaangażowanie, solidność i rzetelność podczas pracy.

ocena bardzo dobra – student aktywnie uczestniczy w przygotowaniu pracy licencjackiej, wykazuje samodzielną inicjatywę w wyborze literatury

ocena dobra - student uczestniczy w przygotowaniu pracy licencjackiej, konsultuje dobór literatury

ocena dostateczna - student potrzebuje dodatkowych wskazówek w przygotowaniu pracy licencjackiej oraz wyboru literatury

ocena niedostateczna - student jest niezaangażowany w wykonywanie pracy związanych z przygotowaniem pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

1. Analiza ramowego planu pracy licencjackiej

2. Dobór literatury zgodnej z treścią tematu pracy licencjackiej i jej krytyczna analiza

3. Przygotowanie pracy licencjackiej

a. Przypisy i cytowania

b. Przestrzeganie praw autorskich

Metody dydaktyczne:

Konsultacje indywidualne . Przegląd specjalistycznych materiałów wskazanych przez prowadzącego, jako przygotowanie do pracy licencjackiej . Dyskusje na temat treści oraz sposobu przygotowania pracy licencjackiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 18:00, sala sale KBMR
Dorota Kwiatkowska, Dorota Borowska-Wykręt, Marcin Lipowczan, Anna Piekarska-Stachowiak 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)