Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywność językowa dziecka 06-PE-EWP-N2-01
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bober - Pełzowska M. (1983). Rozwijanie mowy uczniów klas niższych. Warszawa.

Czelakowska D. (2009). Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków.

Czelakowska D. (1996). Twórczość a kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków.

Filipiak E. (2002). Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz.

Frankiewicz W. (1983). Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego. Warszawa.

Iwanowicz M. (2004-6). Sztuka pisania wypracowań. Łódź.

Jedut A., Pleskot A. (1991). Nauczanie ortografii w klasach I-III. Poradnik dla nauczyciela. Warszawa.Jóźwicki T. (1984). Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych. Warszawa.

Małkowska - Zegadło H. (1983). Rozwój języka mówionego i pisanego uczniów w wieku od 8-11 lat. Warszawa.

Mnich M.(2002). Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków.

Nowak F. (1998). Edukacja językowa. T. 1 - 2. Bydgoszcz.

Polański E. (1982). Słownictwo uczniów. Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie umiejętność dokonania wnikliwej analizy tekstu dziecięcego zgodnie z ustalonymi kryteriami: ocena graficzna, gramatyczna, semantyczna i pragmatyczna a także umiejętność zaplanowania zadań programowych mających na celu stymulowanie i rozwijanie sprawności i aktywności językowej dziecka.

Zakres tematów:

1. Aktywność językowa w edukacji polonistycznej w systemie zintegrowanym – schemat kompetencji bazowych i docelowych.

2. Kompetencje, sprawności i umiejętności językowe. Pojęcie kompetencji komunikacyjnej, socjolingwistycznej i pragmalingwistycznej.

3. Lingwistyka edukacyjna jako próba scalenia osiągnięć pedagogiki, psychologii i językoznawstwa.

4. Nabywanie, kształcenie i rozwój w teorii lingwistyki edukacyjnej.

5. Modele nabywania mowy przez dziecko. Językowa norma dynamiczna i statyczna.

6. Tekst jako forma komunikacji językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

7. Modele tekstu uczniowskiego. Ocena tekstu pisanego na poziomie graficznym, gramatycznym, semantycznym i pragmatycznym.

8. Klasyfikacja błędów językowych uczniów w wieku wczesnoszkolnym.

9. Analiza pragmatyczna form wypowiedzi dziecięcych.

10. Metody aktywizujące w kształceniu aktywności językowej uczniów.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, metoda uczenia się we współpracy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Mnich 33/30 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Mnich 26/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)