Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia środowiskowa 01-OS-S1-1OS-28
Wykład (W) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa :

J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer 2011. Biochemia. PWN. Warszawa

S.E. Manahan 2011. Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. PWN. Warszawa

Uzupełniająca:

J. Witwicki, W. Ardelt 1989.Elementy enzymologii. PWN. Warszawa

W. Minakowski, S. Weidner 1998 i nowsze. Biochemia kręgowców. PWN. Warszawa

B.D. Hames, N.M. Hooper, J.D. Houghton. 2002 i nowsze. Biochemia. Krótkie wykłady. PWN. Warszawa

R.K. Murray i wsp. 1995 i nowsze. Biochemia Harpera. PWN. Warszawa

A. Kołodziejczyk. 2003. Naturalne związki organiczne. PWN. Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwium obejmujące 10 pytań otwartych i zamkniętych. Czas trwania kolokwium 60 minut.

Odpowiedź na każde z pytań oceniana jest w skali 0 – 2 punktów. Sumaryczna liczba uzyskanych punktów jest podstawą dla oceny końcowej wg skali: 10,5 – 12,0 pkt – ocena dostateczna (3,0); 12,5 – 14,0: ocena plus dostateczna (3,5); 14,5 – 16,0: ocena dobra (4,0), 16,5 – 18,0: ocena plus dobra (4,5); 18,5 – 20,0 ocena bardzo dobra.

Termin kolokwium zaliczeniowego ustalony zostanie na ostatnim wykładzie

Zakres tematów:

1. Zebranie informacyjne. Ważne biologicznie makromolekuły, występujące w środowisku i budujące komórki: białka, lipidy, cukry, kwasy nukleinowe - budowa, wiązania i właściwości. Podstawowe pojęcia związane z metabolizmem.

2. Enzymy – biokatalizatory przemian metabolicznych w środowisku. Modele działania. Enzymy proste i złożone. Grupy prostetyczne. Koenzymy. Klasyfikacja enzymów. Kinetyka enzymatyczna. Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych w środowisku. Inhibicja reakcji enzymatycznych.

3. Podstawy metabolizmu związków zawierających azot. Przemiany białek i aminokwasów - deaminacja, transaminacja, dekarboksylacja, cykl mocznikowy.

4. Cukry - podstawy metabolizmu cukrów – glikoliza, fermentacje, cykl Krebsa.

5. Podstawy przemian związków tłuszczowych w środowisku. Łańcuch oddechowy.

Metody dydaktyczne:

Pięć 2 godzinnych wykładów z użyciem środków audiowizualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:00 - 15:00, sala B-110
Izabela Greń 28/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.