Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska I w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii 01-BZ-S2-2BZ-05.FZE
Laboratorium (L) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 150
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zalecone przez opiekunów naukowych podręczniki, instrukcje i piśmiennictwo oryginalne. Bieżące piśmiennictwo z zakresu tematu pracy magisterskiej. Elektroniczne bazy danych.

Metody i kryteria oceniania:

Bardzo dobry - student aktywnie uczestniczy w pracach laboratoryjnych, rozumie celowość podejmowanych czynności, potrafi objaśnić kolejne etapy przeprowadzanych procedur i zna zasadę działania stosowanych technik, zadaje pytania świadczące o jego zaangażowaniu i kreatywności w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz planowaniu dodatkowych eksperymentów, czynnie uczestniczy w dyskusjach dotyczących analizy i interpretacji wyników;

dobry - student potrafi odpowiedzieć na zadane mu pytania, rozumie zasadnicze etapy przeprowadzanych procedur, potrafi zaplanować proste eksperymenty i korzystając z dostępnej literatury interpretować wyniki obserwacji, jest solidny w prowadzeniu dokumentacji prac laboratoryjnych;

dostateczny - student potrzebuje dodatkowych wskazówek od prowadzącego w trakcie wykonywania czynności zleconych oraz przy rozwiązywaniu bieżących problemów, jest słabo zaangażowany w realizację zajęć praktycznych, nie wykazuje aktywności podczas dyskusji wyników;

niedostateczny - student jest niezaangażowany w wykonywanie prac laboratoryjnych, nie rozumie celu przeprowadzanych czynności ani zleconych zadań, nie prowadzi rzetelnej dokumentacji wykonywanych prac i obserwacji, nie zna podstawowych pojęć potrzebnych do interpretacji wyników.

Zakres tematów:

Poniższe zestawienie obejmuje treści poruszane na zajęciach, przy czym ich rozdział na poszczególne jednostki zajęciowe zależy od obszerności tematyki i wywiązania się studentów z nałożonych na nich obowiązków (sprawozdania z poprzednich zajęć, przygotowanie do zajęć bieżących), tak więc niektóre z niżej wymienionych tematów obejmują 2 jednostki, a niektóre stanowią tylko część jednostki zajęciowej.

Pracownia jest realizowana w trybie indywidualnym, pod bezpośrednim nadzorem „opiekuna naukowego”, który uczy technik, procedur i sposobów przygotowania materiału, jego analiz metodami dostępnymi w KFZiE i wreszcie opracowania uzyskanych wyników.

Stosowane techniki badawcze dotyczą realizacji następujących tematów:

• Zawartość białek, cukrów i tłuszczy w ciele owadów żerujących na diecie wzbogaconej w ekstrakty roślinne.

• Porównanie wartości kalorycznej izolatów białkowych różnych producentów w zależności od ich składu.

• Porównanie wartości kalorycznej wybranych produktów spożywczych tych samych producentów dostępnych na rynku polskim i ukraińskim.

• Profile aktywności enzymatycznej szczepu drożdży BW1 w zmiennych warunkach hodowli.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne pod nadzorem opiekuna naukowego, mające na celu zapoznanie studentów z technikami biologii molekularnej, enzymologii, fizjologii, ze szczególnym uwzględnieniem fizjologii żywienia zwierząt i człowieka oraz dietetyki, a także hodowli laboratoryjnej bezkręgowców wykorzystywanych do doświadczeń. Wraz z opiekunem student przygotowuje i wykonuje eksperymenty z wykorzystaniem poznawanych technik i tworzy swój własny plan doświadczenia, służący realizacji pracy magisterskiej. Dyskusje zagadnień z zakresu fizjologii zwierząt, toksykologii i dietetyki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 20:00, sala sale KFZE
Jacek Francikowski, Mirosław Nakonieczny, Elżbieta Szulińska, Alina Kafel 5/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.