Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka terapii osób zniepełnosprawnością intelektualną 12-PE-ZTP-S2-4MTONI
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

H.Borzyszkowa (2002), Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym [W:] D.Lotz, K.Wenty, W.Zeidler (red.) Diagnoza dla osób niepełnosprawnych, Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin.

J.Cieszyńska, M.Korendo (2008), Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.

H.Cudak (2000), Funkcjonowanie rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiczne TWP, Warszawa.

C.Barnes, Mercer G.(2008), Niepełnosprawność, Warszawa

Z.Sękowska, (1998), Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa

D.D. Smith (2009), Pedagogika specjalna. T.1-2. Warszawa

O. Speck (2006), Niepełnosprawni w społeczeństwie. Katowice

M.Piszczek (2007), Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa

K.Bobińska, T.Pietras, P.Gałecki(2012), Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wrocław

B.Antoszewska, K.Ćwirynkało (2010), Rodzice jako animatorzy w życiu dziecka z niepełnosprawnością, [W:] S.Przybyliński (red.) Pedagogika specjalna – tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą, Olsztyn.

A.Bandura (1997), Social learning theory, Englewood Cliffs, New York

Metody i kryteria oceniania:

sposób ustalania oceny końcowej modułu Średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module sposobów weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2.0 – 5.0)

-przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

- 90 % obecność na zajęciach

Zakres tematów:

1. Charakterystyka uwarunkowań procesu diagnostycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Środowisko terapeutyczne – interdyscyplinarność podstawą wsparcia i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie – praktyczny aspekt jego tworzenia

2. Diagnoza funkcjonalna podstawą terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną (charakterystyka osiągane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną rozwoju poznawczego ( z wykorzystaniem elementów teorii J.Piageta; zapoznanie się z różnymi narzędziami diagnostycznymi: Gunzbur, Skala Dojrzałości Społecznej Dolla, Profil Osiągnieć Ucznia J.Kielina, Monachijska Skala Rozwojowa)

3. Podstawy metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania osób z poszczególnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej

4. Szczegółowa charakterystyka metod terapeutycznych z uwzględnieniem specyfiki i złożoności zaburzeń w stopniach niepełnosprawności intelektualnej

Metody dydaktyczne:

Wykład, metoda pokazu, metoda praktycznego działania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Chrząszcz 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.