Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych (C): Postpenitencjarna praca socjalna 05-SP-KOL-N1-PPS
seminarium (S) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 2
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Benedyczak St.: Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej. Kalisz 1995;

• Czapów Cz., Jedlewski S.: Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 1971;

• Frieske K. W. Przestępczość w Polsce – Lata dziewięćdziesiąte. Stereotypy i realia. [w] Marody M. [red] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa 2004;

• Górny J.: Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki. Warszawa 1994;

• Hołyst B. [red] Problemy współczesnej penitencjarystyki. Warszawa 1984;

• Kozaczuk F. [red] Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia. Rzeszów 2004;

• Kwaśniewski J. Społeczeństwo wobec dewiacji. Warszawa 1983;

• Lewandowski M. Dwie twarze wolności. Warszawa 1982;

• Łukaszewicz A. (...) Rzeczpospolita 02.09.1998 Nr 205

• Machel H. Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej. Gdańsk 1994;

• Marshall G. [red] Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa 2005;

• Pospiszyl K. Resocjalizacja : teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa 1998;

• Poznaniak W. Zaburzenia w uspołecznianiu przestępców. Poznań 1982;

• Semprich Ż. (...) Rzeczpospolita 16.04.1998 Nr 89

• Sawicka K. Polska myśl resocjalizacyjna : wybór tekstów. Warszawa 1993;

• Szymanowski T. Powrót skazanych do społeczeń-stwa. Warszawa 1989;

• Śliwowski J. Prawo i polityka penitencjarna. Warszawa 1982;

• Urban B., Stanik J.M. Resocjalizacja. Warszawa 2007;

• Wantuła H. Abolicjonizm więzień – podejście racjonalne i humanistyczne. Kraków 1997;

Metody i kryteria oceniania:

weryfikacja ocen i jak i form i narzędzi określania efektów kształcenia realizowanych w KPSS w Czeladzi na podstawie dostarczonej dokumentacji

Zakres tematów:

• pojęcie opieki postpenitencjarnej;

• pojęcie deprywacji emocjonalnej i społecznej osób długo-trwale odizolowanych od społeczeństwa;

• znaczenie wolnościowych środków karnych;

• praca socjalna z więźniami i osobami opuszczającymi zakłady karne;

Metody dydaktyczne:

konwersatorium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Witold Mandrysz 7/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.