Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska I Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt 01-BI-S2-PMI03.6
Laboratorium (L) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 180
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura związana ze specyfiką danej pracy magisterskiej - dobierana jest indywidualnie przez promotora.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z ocen 3 aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,5)

- raporty/protokoły z pomiarów, oznaczeń/analiz (0,2)

- zaliczenie końcowe/plan rozprawy magisterskiej (0,3)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności

Oceniane są:

- oryginalność oraz pomysłowość podczas rozwiązywania bieżących problemów w pracy badawczej; stopień opanowania specjalistycznego sprzętu oraz zaawansowanych technik badawczych; dociekliwość, wnikliwość oraz ostrożność wnioskowania a także racjonalność postępowania w laboratorium

- rzetelność i poprawność wykonanych pomiarów, oznaczeń i obserwacji; poprawność i kompletność analiz statystycznych i opracowań graficznych

- wartość merytoryczna zgromadzanych materiałów źródłowych oraz stopień ich opracowania/przetworzenia

- poprawność merytoryczna oraz formalna planu (bądź fragmentów) pracy magisterskiej .

Zakres tematów:

Realizowane tematy badawcze wiążą się ze specjalnościami badawczymi pracowników Katedry, czyli z dwoma zakresami tematów:

- rozwój i struktura gonad oraz jelita zwierząt bezkręgowych

- rozwój i struktura pokrycia ciała, gruczołów dokrewnych, gonad oraz narządów zmysłów zwierząt kręgowych

Metody dydaktyczne:

Pracownia, laboratorium, konsultacje z promotorem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 20:00, sala sale KHEZ
Magdalena Rost-Roszkowska, Piotr Świątek, Weronika Rupik, Izabela Poprawa 3/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.