Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt 01-BI-S2-SMI03.6
Laboratorium (L) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Anglojęzyczna literatura dotycząca zagadnień związanych z tematem pracy magisterskiej indywidualnie dobrana dla każdego studenta.

Materiały dostępne w Internecie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się średnia ważona obejmująca:

1. ocenę za prezentację (0,8)

2. ocenę ciągłą uczestnictwa w dyskusji (0,2)

1. Ocena za prezentację:

Oceniana jest wiedza z zakresu zadanej tematyki wzbogacona informacjami z literatury. Studenci w wyznaczonej przez osobę prowadzącą zajęcia kolejności w ramach pracy własnej przygotowują prezentację multimedialną i wygłaszają w oparciu o nią 30 minutowy referat związany z tematyką zajęć. Następnie odbywa się dyskusja nad wartością merytoryczną i dydaktyczną prezentacji

2. Ocena ciągła:

Oceniane są:

Podstawowe wiadomości związane z tematyką każdych zajęć, które umożliwią dyskutowanie problematyki poruszanej przez prowadzącego i referującego. Na każdych zajęciach osoba prowadząca będzie oceniała aktywność studenta w prowadzonych dyskusjach

Zakres tematów:

Treść zajęć powiązana jest z tematami prac magisterskich realizowanych przez poszczególnych studentów.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje na dany temat w formie wystąpień ustnych i/lub plakatów, i konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 20:00, sala sale KHEZ
Piotr Świątek 3/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.