Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia żywności i fizjologia żywienia 01-BI-S2-MŻFŻ01
Laboratorium (L) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Gawęcki J. i wsp. 1998 (i wydania nowsze). Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Bednarski W., Reps A. (red). 2003. Biotechnologia żywności. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

3. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., (red). 2003. Mikrobiologia techniczna. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

4. Kunachowicz H., Czarnowska – Misztal E., Turlejska H. 2000. Zasady żywienia człowieka. WSiP, Warszawa.

5. Zaremba M. L., Borowski J. 1994. Podstawy mikrobiologii lekarskiej. PZWL, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ciągła ocena aktywności studenta na zajęciach, jego zaangażowanie i przygotowanie do ćwiczeń - ocena w skali punktowej 0-1, gdzie:

1 pkt - student jest przygotowany do zajęć, bierze czynny udział w dyskusji i potrafi uzasadniać swoją opinię;

0 pkt - student nie jest przygotowany do zajęć, prezentuje bierna postawę nie uczestniczy dyskusji i nie posiada umiejętności wyrażania i uzasadniania swojej opinii.

Końcowa ocena ustalana będzie na podstawie ilości uzyskanych punktów:

ocena bardzo dobra – powyżej 90%

ocena plus dobra – 90 do 81%

ocena dobra – 80 do 71%

ocena plus dostateczna – 70 do 61%

ocena dostateczna – 60 do 51%

ocena niedostateczna – poniżej 51%

Student, który uzyskał negatywną ocenę nie podlega dalszej ocenie.

2. Ocena przez prowadzącego zajęcia sprawozdań z realizacji zadań laboratoryjnych. Studenci zobowiązani są do oddania sprawozdania po każdym z ćwiczeniowych bloków tematycznych (oddzielne sprawozdanie dotyczące części mikrobiologicznej i fizjologicznej). Sprawozdanie będzie oceniane w skali ocen 2 do 5, gdzie 2 - oznacza sprawozdanie przygotowane niepoprawnie, które nie zawiera opisu realizacji doświadczenia, wyników oraz wniosków i ich interpretacji; 5 - oznacza sprawozdanie przygotowane poprawnie, zawierające opis realizacji doświadczenia, wyniki oraz wnioski i ich interpretację;

3. Ocena przez prowadzącego zajęcia przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej na wybrany przez studenta temat. Prezentacje przygotowywane są w grupach 2- osobowych. Prezentacja będzie oceniana w skali ocen 2 do 5, gdzie 2 - oznacza nieprzygotowanie prezentacji lub jej skrajnie niski poziom, 5 - prezentacje perfekcyjną. W wygłoszenie prezentacji muszą być zaangażowani wszyscy studenci, którzy ja przygotowali.

Zakres tematów:

1. Regulamin oraz kryteria zaliczenia przedmiotu;

2. Badanie mikrobiologiczne mięsa oraz wyrobów mięsnych (I);

3. Badanie mikrobiologiczne mleka oraz przetworów mlecznych(II);

4. Odczyt posiewów z mięsa (I) oraz mleka (II);

5. Omówienie testu API® E20 stosowanych w badaniach mikrobiologicznych.

6. Przygotowanie sprawozdania w oparciu o uzyskane wyniki oraz ich interpretacja na podstawie norm Polskiego Komitetu Normalizacji.

7. Fizjologia żywienia, zasady dietetyki, ocena stanu odżywienia, choroby dietozależne (podstawowe obliczenia, przygotowanie sprawozdania).

8. Integracja metabolizmu białek, cukrów i tłuszczów w organizmie człowieka.

9. Symulacja przy użyciu programu QCP.

10. Przedstawienie prezentacji multimedialnej na wybrany temat (pula tematów podanych przez Koordynatora przedmiotu i prowadzących).

Metody dydaktyczne:

1. Praca pod nadzorem prowadzącego – wykonywanie doświadczeń laboratoryjnych, omówienie i udokumentowanie wyników obserwacji, interpretacja uzyskanych wyników.

2. Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji multimedialnej na wybrany przez studenta temat dotyczący modułu.

3. Praca własna studenta : przygotowanie do ćwiczeń na podstawie zalecanej przez prowadzącego literatury przedmiotu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.