Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka ogólna 12-PE-S1-6DO
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Arends R.: Uczymy się nauczać, Wyd. WSiP, Warszawa 1995

Denek K.: Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000

Gnitecki J.: Wstęp do metod badań w naukach pedagogicznych, Wyd. Naukowe PTP Poznań 1999

Konarzewski K.: (red.): Sztuka nauczania, Warszawa 1992

Kruszewski K.: (red.): Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, PWN, cz. I, Warszawa 1991

Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 2004

Niemierko B.: Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, WSiP, Warszawa 1997

Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. „Żak”, Warszawa 2003;

Okoń W:: Nauczanie problemowe we współczesnej szkole, WSiP, Warszawa 1997

Półturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005

Śliwerski B. (red.): Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, tom 1, GWP, Gdańsk 2006

Śliwerski B.: Edukacja alternatywna, Wyd. Impuls, Kraków 2000

Węglińska M.: Jak przygotować się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Wyd. Impuls, Kraków 2005

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła -

Student na każdych zajęciach poddany zostanie ocenie ciągłej – będzie ona polegała na odnotowaniu aktywnego jego udziału w dyskusji lub grze dydaktycznej. Minimalny stopień aktywności studenta na zajęciach (w ramach wszystkich spotkań) winien wynosić 60%.

Nie bez znaczenia będzie ocena merytoryczna np. wypowiedzi studenta (lub inne formy aktywnego udziału w zajęciach), polegająca na odnotowaniu stopnia wykorzystania i oparcia swego udziału w zajęciach na proponowanej (lub indywidualnie wybranej) literaturze z zakresu dydaktyki. Student zobowiązany jest więc do przywoływania i podawania źródeł naukowych, będących podstawą formułowania swoich sądów, wypowiedzi, tez, analizy oraz interpretowania stawianych problemów itp.

Metoda projektu -

Przygotowywany projekt zajęć dydaktycznych oceniany będzie w skali ocen: 2,0-5,0. W ocenianiu będzie brane pod uwagę występowanie wyszczególnionych elementów składowych projektu (patrz „wymagania merytoryczne”) oraz kreatywność, inwencja i własna pomysłowość studenta przejawiająca się w indywidualnym konstruowaniu ciekawych i efektywnych form pracy nauczyciela i uczniów w ramach zaprojektowanych zajęć.

Test pisemny

Student zobowiązany jest do opanowania treści realizowanych w ramach ćwiczeń (tabela nr 2 - Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta). Stopień ich opanowania będzie mierzony za pomocą testu pisemnego – arkusz testu zawierać będzie zestawy pytań o charakterze otwartym i półotwartym.

Zakres tematów:

Cele kształcenia jako podstawowy składnik sytemu kształcenia; Środki realizacji celów dydaktycznych; Podręcznik jako jeden ze środków dydaktycznych; Kształcenie multimedialne - systemy multimedialne, wykorzystanie radia, telewizji, komputerów i Internetu w pracy dydaktycznej; Treści kształcenia; Idea nauczania integralnego w dydaktyce- - sposoby pojmowania integracji, szkoły eksperymentalne; Edukacja alternatywna; Metody nauczania – klasyfikacja, charakterystyka, przykłady, zastosowanie; Nauczanie problemowe; Warunki wewnętrzne i zewnętrzne działań dydaktycznych; Problem motywacji; Klasa szkolna jako środowisko dziecka; Lekcja – planowanie, budowa i typy; Metody sprawdzania wyników nauczania; Problem oceny szkolnej; Niepowodzenia i trudności szkolne uczniów; Projekty i scenariusze zajęć lekcyjnych.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, dyskusja, metoda projektów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Zalewska-Bujak 21/20 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Zalewska-Bujak 20/20 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Zalewska-Bujak 15/20 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Zalewska-Bujak 20/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.