Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy diagnozy środowiska społecznego i wychowawczego w teorii i praktyce 12-PE-AR-S1-4PDSS
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jarosz E., Wysocka E.: Diagnoza psychopedagogiczna – podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

2. Jarosz E.: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice 2001, Wyd. UŚ.

3. Lisowska E.: Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną. Kielce 2008, Wszechnica Świętokrzyska.

4. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2009, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

5. Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 2009, Oficyna Wydawnicza "Impuls".

6. Niemierko B.: Diagnostyka edukacyjna. Warszawa 2009, PWN.

7. Skałbania B.: Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

8. Włoch, S., Włoch A.: Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

9. Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T.: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków 2011, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

10. Tomczak J., Ziętara R.: Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej. Kraków 2009, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Literatura uzupełniająca:

1. Bielewicz G., Zioło B.: Kwestionariusz badania mowy. Kraków 2006, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

2. Frydrychowicz A., E. Koźniewska, M. Sobolewska, E. Zwierzyńska: Testy psychologiczne i pedagogiczne w poradnictwie. Warszawa 2004, CMPPP.

3. Kawula S.: Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych środowiska rodzinnego. Toruń 1978, UMK.

4. Dąbrowski Z., Gałaś M.: Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska. Toruń 1980, UMK.

5. Lepalczyk I., Badura J.(red.): Elementy diagnostyki pedagogicznej. Warszawa 1987, PWN.

6. Lisowska E.: Wprowadzenie do diagnozowania pedagogicznego. Kielce 2003, WŚ.

7. Lisowski A.: Badanie potrzeb społecznych. Warszawa 1996, Interart.

8. Marzec-Holka K.: Wybrane zagadnienia diagnostyki pedagogicznej. Bydgoszcz 1990, WSP.

9. Siedlaczek A.: Diagnostyka pedagogiczna: przewodnik metodyczny dla studentów Pedagogiki. Częstochowa 1999, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.

10. Szabelska.: Szkolna prodiagnoza dziecka krzywdzonego w rodzinie. Kraków 2007, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

11. Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice 2005, Śląsk” Wydawnictwo Naukowe.

12. Tomczak J., Ziętara R.: Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej. Kraków 2006, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja - Sprawdzenie umiejętności pracy w grupie, stopnia wykorzystania przyswojonej wiedzy z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw diagnozowania, w procesie doboru kryteriów diagnostycznych do oceny specyfiki środowiska społecznego i wychowawczego.

Ocenie podlega: umiejętność przygotowania i zaprezentowania prezentacji, wykorzystanie literatury obowiązkowej i uzupełniającej; częstotliwość udziału w dyskusji;

Praca w grupach - Ocenie podlega: stopień wykorzystania wiedzy o problemach

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia i przedmiot diagnozowania w pedagogice

2. Rodzaje i typy diagnoz

3. Specyfika i cechy diagnozy pedagogicznej

4. Dylematy i problemy diagnozy pedagogicznej oraz roli diagnosty

5. Metody i techniki diagnostyczne w pedagogice

a. Podstawowe niestandardowe techniki diagnostyczne (obserwacja, rozmowa i wywiad, badania ankietowe, analiza dokumentów i wytworów, techniki projekcyjne)

b. Standardowe techniki diagnostyczne w pedagogice – pomiar i skale pomiarowe (socjometria, skale pomiarowe, skale dystansu społecznego, testy pedagogiczne)

6. Analiza przykładów specjalistycznego procesu diagnostycznego związanego z wybranymi syndromami zaburzeń rozwoju i socjalizacji dziecka oraz z diagnozowaniem środowiska wychowawczego.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, dyskusja, przygotowanie narzędzi badawczych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Barbara Grabowska 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.