Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

B(9) z zakresu metodyk specjalnych: Metodyka kształcenia separacyjnego 12-OA-S1-9MS.1-S
Wykład (W) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Kazanowski Z.: Przemiany pokoleniowe postaw wobec osób upośledzonych umysłowo. Wyd. UMCS, Lublin 2011

• Kijak R. J.: Niepełnosprawność intelektualna – między diagnozą a działaniem. Kraków 2012

• Lausch-Żuk J.: Pedagogika osób z umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym, [w:] W. Dykcik (red.): Pedagogika specjalna. Wyd. UAM, Poznań 1997.

• Bobińska K., Pietras T., Gałecki P. (red.): Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wyd. Continuo, Wrocław 2012

• Kosakowski Cz. (red.): Nauczanie i wychowanie osób upośledzonych umysłowo. Toruń 2001, Akapit

• Sękowska Z.: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 1998, WSPS

• Wrona S., Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji. analiza porównawcza zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Wyd. Impuls, Kraków 2011

• Wyczesany J.: Pedagogika osób upośledzonych umysłowo. Kraków 2005, Impuls

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin (w skali 2.0 – 5.0)

-przy założeniu, że wszystkie sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

- 90 % obecność na zajęciach

Zakres tematów:

• Edukacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną – rys historyczny (kształcenie specjalne

• Szkolnictwo specjalne w Polsce i innych krajach

• Podstawy prawne funkcjonowania szkolnictwa specjalnego dla uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną oraz źródła finansowania

• Podstawy kwalifikacji uczniów do szkolnictwa specjalnego

• Podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz formy kształcenia w placówkach specjalnych

• Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w szkolnictwie separacyjnym

• Społeczne postrzeganie placówek kształcenia specjalnego

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna, film.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sylwia Wrona 17/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.