Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Andragogika specjalna 12-OA-S1-3AS
Wykład (W) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Czerniawska Olga: Edukacja jako pomoc w rozwoju w ujęciu andragogiki i gerontologii. W: Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki. T.2. Red. Ewa Marynowicz-Hetka. PWN, Warszawa 2007.

Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego. (Materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego — Kraków, 23–24 czerwca 2009). T. 1, T. 2. Red. Tadeusz Aleksander. Radom 2010

Frąckowiak Anna, Półturzycki Józef: Kształcenie ustawiczne podstawą nowoczesnej edukacji. Warszawa – Płock – Radom 2011 (rozdz.1).

Kargul Józef: Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej. Wrocław 2001.

Stochmiałek Jerzy: Andragogika specjalna. W: Pedagogika specjalna. Red. Władysław Dykcik. Poznań 2005.

Metody i kryteria oceniania:

średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia (kolokwium pisemne; ustna prezentacja zagadnienia)

90% udziału w zajęciach

Zakres tematów:

- Edukacja dorosłych a pedagogika dorosłych. Przedmiot zainteresowań andragogiki, rozwój myśli andragogicznej;

- Przedmiot andragogiki specjalnej, cele i zadania;

- Edukacja dorosłych czynnikiem rozwoju społecznego. Inwestowanie w edukację jako odpowiedź jednostki i społeczeństwa na wyzwania współczesności (ponowoczesności);

- Uczeń dorosły. Typy i nurty (dyplomowy i bezinteresowny, formalny i nieformalny) edukacji dorosłych;

- Uczelnie wszechnicowe jako instytucje kształcenia dorosłych. Uniwersytet trzeciego wieku – idea, cele, zadania;

Metody dydaktyczne:

metody podające z elementami metod problemowych i wykorzystaniem środków audiowizualnych; dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Górnikowska-Zwolak 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.