Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Andragogika specjalna 12-OA-S1-3AS
Ćwiczenia (C) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Banaszak Łukasz, Skrzyński Bartłomiej: Znaczenie edukacji permanentnej w podnoszeniu jakości życia i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych z niepełnosprawnością – refleksja ekspercka. „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” T. 20 (1/2015).

Błajet Piotr: O potrzebie edukacji cielesnej dorosłych. “Rocznik Andragogiczny” 2006.

Kargul Józef: Upowszechnianie. Animacja. Komercjalizacja kultury. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa 2012. (rozdz.18 Instytucjonalne oferty aktywności kulturalnej „dla wyklucz(a)onych”; rozdz. 10 Wokół animatora)

Obecność kobiet i problematyki kobiecej w refleksji andragogów i pedagogów społecznych. Red. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Mirosław Wójcik. Górnośląska WSP, Mysłowice 2010 (teksty T. Aleksandra. J. Półturzyckiego,, M. Siuty, A.Pabiańczyk, M. Rzepy) .

Odoj Grzegorz: Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie. W: Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej. Red. E. Górnikowska-Zwolak, W. Walkowska. Wydawnictwo UŚ, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Katowice – Mysłowice 2015.

Półturzycki Józef: Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania rozwoju oświaty dorosłych i andragogiki w Polsce. „Rocznik Pedagogiczny” 2009.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium pisemne (złożone z pytań zamkniętych i otwartych);

student/ka prezentuje usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień (pojęć) andragogiki specjalnej; warunkiem otrzymania oceny pozytywnej (dost.) jest uzyskanie 60% maksymalnej liczby punktów.

przygotowanie i prezentacja ustna jednego z zagadnień (w parach/zespołach trzyosobowych); konspekt pisemny prezentowanego tematu/zagadnienia;

aktywny udział w zajęciach (dyskusji);

90% obecności na zajęciach (dozwolona jedna nieobecność nieusprawiedliwiona);

Zakres tematów:

- Edukacja ustawiczna, jej założenia, wymiary, dziedziny; znaczenie edukacji permanentnej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób dorosłych z niepełnosprawnością;

- Edukacja jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (osób

niepełnosprawnych);

- Organizacje i stowarzyszenia – szansa edukacji (i wspomagania rehabilitacji) osób dorosłych (niepełnosprawnych) w Polsce;

- Edukacja poprzez sztukę i rozrywkę – amatorska twórczość artystyczna oraz aktywność hobbystyczna w obszarze sztuki;

- Cielesność jako obszar edukacji i samoedukacji;

- Pracownicy oświaty dorosłych – kształcenie, osobowość, zakres pracy. Andragog specjalny – asystent osoby niepełnosprawnej.

Metody dydaktyczne:

pogadanka; dyskusja; praca z tekstem; wykorzystanie środków audiowizualnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Górnikowska-Zwolak 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.