Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia 01-BI-S1-MIK04
Wykład (W) semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Różalski A.: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wyd. U. Łódzkiego, Łódź, 2003.

2. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia Techniczna. Tom I Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

3. Kunicki-Goldfinger W.: Życie bakterii. WN PWN, Warszawa, 2005.

4. Schlegel H.: Mikrobiologia ogólna. WN PWN, Warszawa, 2003.

5. Błaszczyk M.K.: Mikrobiologia środowisk. WN PWN, Warszawa. 2010.

6. Baj J., Markiewicz Z.: Biologia molekularna bakterii. WN PWN, Warszawa, 2012.

7. Mrozowska J. (red): Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Wydaw. Polit. Śl. Gliwice, 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania merytoryczne:

Znajomość materiału prezentowanego na wykładach i w czasie laboratoriów.

Kryteria oceny:

Egzamin pisemny składający się z pytań testowych oraz pytań, na które należy udzielić odpowiedzi w formie pisemnej. Czas trwania egzaminu pisemnego 1,5 godz.

Końcowa ocena z egzaminu pisemnego ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów:

bdb – powyżej 90%

+db – 85 do 90%

db – 75 do 84%

+dst – 65 do 74%

dst – 51 do 64%

ndst – poniżej 51%

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Zasady systematyki mikroorganizmów. Morfologia i budowa komórki prokariotycznej.

2. Drożdże i grzyby mikroskopowe.

3. Wirusy.

4. Mikroorganizmy środowisk skrajnych.

5. Metabolizm mikroorganizmów.

6. Produkty metabolizmu drobnoustrojów – antybiotyki, enzymy, biosurfaktanty.

7. Mikrobiologia wody, gleby i powietrza. Wybrane zagadnienia z wykorzystania mikroorganizmów w biotechnologii środowiska.

8. Wzajemne stosunki między drobnoustrojami oraz mikroorganizmami a organizmami wyższymi.

9. Mikrobiom człowieka.

10. Bakterie chorobotwórcze dla człowieka.

Metody dydaktyczne:

Wykłady z wybranych zagadnień z użyciem programu PowerPoint oraz z wykorzystaniem platformy Mentimeter, prowadzone przez 10 tygodni (2 godz./tydzień). Testy sprawdzające wiedzę z wykładów z wykorzystaniem platformy dydaktycznej Kahoot oraz Quizizz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 14:00, sala Aula (B-100)
Magdalena Pacwa-Płociniczak 57/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.