Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane koncepcje filozofii współczesnej 12-PE-S2-2WKFW
Wykład (W) semestr zimowy 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Śleziński. K., Filozoficzne reminiscencje, Scriptu, Katowice-Kraków 2016.

Copleston F., Historia filozofii. T 1-9. Warszawa 1989-2001.

Kuderowicz Z. (red.), Filozofia XX wieku, T 1-2, WP, Warszawa 2002.

Opara s., Nurty filozofii współczesnej, Iskry, Warszawa 1994 i inne.

Słownik myśli filozoficznej, praca zbiorowa, Park Edukacja, Bielsko-Biała 2005.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii. T.1-3 (wiele wydań).

Fromm E., Ucieczka od wolności, PWN, Warszawa 2003

Gadamer H.G., Rozum, słowo, dzieje, PWN, Warszawa 2000

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 2001

Kant I., Krytyka czystego rozumu, Warszawa 1986

Kenny A. (red.), Oksfordzka ilustrowana historia filozofii, tłum. J. Łoziński, Zysk i s-ka, Poznań 2001

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Oceniany będzie stopień przyswojenia sobie wiedzy będącej przedmiotem wykładów i ćwiczeń .

Zakres tematów:

1. Filozoficzne ujęcie dziejów (G.W.F. Hegel, A. Comte).

2. Główne idee polskiego mesjanizmu (J.M. Hoene-Wroński, A. Towiański, A. Cieszkowski)

3. Filozofia życia i przełom antypozytywistyczny (A. Schopenhauer, F. Nietzsche, W. Dilthey, H. Bergson).

4. Filozofia w Polsce w XX wieku (przedstawiciele Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, R. Ingarden).

5. Współczesna myśl chrześcijańska (E. Mounier, G. Marcel, J. Maritain, K. Wojtyła).

6. Koncepcja człowieka w egzystencjalizmie (S. Kierkegaard, J.P. Sartre, M. Heidegger, K. Jaspers,

A. Camus).

7. Hermeneutyka jako filozofia i metoda interpretacji (H.G. Gadamer, P. Ricoeur).

8. Współczesne koncepcje etyczne (M. Scheler, E. Lévinas, K. Wojtyła, A. MacIntyre).

Metody dydaktyczne:

zajęcia prowadzone metoda wykładu z elementami analizy tekstu i dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Śleziński 46/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.